Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Partnetségi egyeztetés

Joga van beleszólni, hogyan néz ki és hogyan fejlődik a kerület!

2021. július 29. csütörtök

Magyarországon a helyi lakosoknak és szervezeteknek joguk van megismerni és véleményezni azokat az alapvető dokumentumokat, amelyek településük képét és a település fejlesztésének irányát határozzák meg. Ezeknek a jogszabályoknak a közérthető összefoglalóját adjuk közre, hogy segítsük az eligazodást.

Kinek van joga beleszólni a településképbe és a település fejlesztésébe?

Az ún. partnerségi egyeztetésben a hivatalos állami és kerületi szerveken kívül részt vehet a lakosság, valamint érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek.

Mibe van joga beleszólni a partnereknek?

Az alábbi esetekben kötelező partnerségi egyeztetést folytatni:

•    településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotása és módosítása

•    településképi arculati kézikönyv megalkotása és módosítása

•    településképi rendelet megalkotása és módosítása

Ezekben az esetekben az önkormányzatnak kötelező biztosítania a teljes körű nyilvánosságot, a minél szélesebb körű véleményezés lehetőségét, a vélemények megfelelő dokumentálását és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát.

Az Önkormányzatnak kötelező a kerületi honlapon külön tárhelyet biztosítania a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentumoknak. Ezt a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján a Városépítészeti Iroda aloldalának „Kapcsolódó dokumentumok” részében találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/31

Milyen formában történik az egyeztetés?

Az egyeztetési eljárásnak négy formája van:

•    teljes

•    egyszerűsített

•    tárgyalásos

•    állami főépítészi

Arról, hogy melyik formát mely esetekben kell használni, a vonatkozó kormányrendeletben talál részletes információt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor

Józsefvárosban az egyeztetés lakossági fórum megtartásával történik. Az önkormányzatnak kötelező a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal részletes tájékoztatást feltölteni az egyeztetésről a jozsefvaros.hu oldalra, melynek megjelenéséről felhívást kell közzé tennie közterületi hirdetőfelületeken, a kerületi honlapon és a Józsefváros című lapban is.

Ezen kívül az önkormányzat fel kell töltse a honlapjára az aktuálisan véleményezhető terveket, az elfogadni tervezett dokumentumokat, illetve módosítás esetén egy összefoglalást a módosítás lényegéről.

A javaslatokat, észrevételeket és véleményeket a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni a Városépítészeti Irodának a partnersegi@jozsefvaros.hu címen.

A beérkezett véleményekről a Városépítészeti Iroda elektronikus nyilvántartást vezet és ezeket táblázatban összegzi. A táblázat tartalmazza a partner nevét, a vélemény vagy javaslat teljes tartalmát az elfogadásra tett főépítészi javaslattal együtt.

A beérkezett vélemények elfogadásáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell. A döntést és annak indokolását az önkormányzat 8 napon belül a honlapján közzé kell, hogy tegye.

A folyamat során véglegesített és elfogadott dokumentumot legfeljebb 5 munkanapon belül szintén közzé kell tenni a honlapon és az önkormányzatnak emailben is értesítenie kell azokat, akik elektronikus úton nyújtottak be véleményt.

Hol kaphat további információt?

A Józsefvárosban érvényes kerületi építési szabályzatokat itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/139

A józsefvárosi Integrált Településfejlesztési Stratégiát itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/strategiak

A településképpel kapcsolatos dokumentumokat itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/138

További információért kérjük, hogy forduljon a Városépítészeti Irodához! Elérhetőségek: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/31

Kapcsolódó jogszabályok:

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600074.tv

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/5369_2021_22_telepulesfejlesztessel_a_telepulesrendezessel_es.pdf

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben