Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A képviselő-testületi ülés napirendje - 2021. november 18.

2021. november 17. szerda

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi 5. rendes ülése 2021. november 18-án (csütörtökön) 9.00 órakor ül össze a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

1.    Előterjesztés az egyes önkormányzati adórendeletek módosításáról

A 2022. évi költségvetés bevételeinek növelése érdekében szükséges, hogy az önkormányzat a megengedett mértékéig éljen az adóbevétel-növelési lehetőséggel, hogy meg tudja teremteni a 2022. évi költségvetés egyensúlyát.

2.    Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint ingatlan használati szerződések megkötésére

Az előterjesztés az ingatlanértékesítésekre vonatkozóan a tulajdonosi bizottságra átruházott hatáskör értékhatárát 500 millió forintról 150 millió forintra módosítja. Az elővásárlási joggal való rendelkezés jogkörét nettó 100 millió Ft értékhatárig bizottsági hatáskörbe ruházza át. Ezen kívül a költségvetési szervek használatában lévő önkormányzati vagyon nyilvántartási szabályainak pontosítását tartalmazza.

3.    Javaslat "Komposztláda-program intézmények részére" pályázat kiírására

Az előterjesztés a magánszemélyekhez és társasházakhoz hasonlóan intézmények részére is pályázati lehetőséget nyit komposztládák beszerzésére.

4.    Javaslat a Katolikus Szeretetszolgálat támogatására

(írásbeli előterjesztés)                               PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester

5.    Javaslat a Corvin Áruház homlokzat felújítás támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára    

A Corvin Áruház felújításának banki finanszírozója nem fogadta el az Önkormányzat által nyújtandó támogatás kötelező feltételeit, ezért a támogatást vissza kell vonni. A támogatási összeget az önkormányzat visszautalja a Belügyminisztériumnak.

6.    Javaslat a Somogyi Béla utca felújítás támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Az önkormányzat a Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódóan saját erőből újítja fel a Somogyi Béla utcát. Az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala (előzetes kötelezettségvállalás) a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

7.    Javaslat emléktáblák (Farkas Gyula, Komoly Ottó) elhelyezésére

Farkas Gyula zeneszerző, karmester a József körút 46., Komoly Ottó, mérnök, az 1944-es életmentő küzdelem kiemelkedő vezetője pedig a Scheiber Sándor utca 3. alatt kapna emléktáblát.

8.    Javaslat a Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

A Közalapítvány közhasznúvá nyilvánításának kezdeményezéséhez alapítói döntés szükséges. A módosított Alapító Okirat elfogadásához, a döntések meghozatalához a Képviselő-testület döntései szükségesek.

9.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) intézményvezetői pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára

A JSzSzGyK intézményvezetői feladatainak ellátására szóló pályázatra Takács Gábor pályázott. A szakértői bizottság megfelelőnek találta őt az intézményvezetői pozícióra. Kinevezéséről a képviselő- testületnek kell döntenie.

10.    Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

A JSzSzGyK szervezeti- és működési szabályzatának módosítását elsősorban telephelyeinek és az engedélyezett létszámadatának megváltozása indokolja. Emellett a szervezeti és működési szabályzatban pontosításra került néhány rendelkezés is, például a belső ellenőrzésre, vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó részek.

11.    Javaslat a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalára

A Dankó utca 18. sz alatti sátras Életmentő Pont helyett egy magasabb színvonalú és hatékonyabb működtetés válik lehetővé a Könyves Kálmán krt. 87.-ben. A téli krízis ellátás akadálymentes, fűtött épületben, szociális munkás felügyeletével valósult meg a BMSZKI-val és a Menhely Alapítvánnyal együttműködésben.

12.    Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2021. évi téli és 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

A Bölcsődék teli zárva tartására a karácsonyi ünnepekre tekintettel 2021. december 22- től 2021. december 31-ig, a nyári nyitva tartás 2022. június 27- től 2021. augusztus 15- ig fog tartani.    

13.    Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

2022-től lehetőség nyílik arra, hogy az évek óta szünetelő ötödik iskolaorvosi praxis bekerüljön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásába. Ehhez önkormányzati rendeletmódosítás szükséges.

14.    Javaslat a Káptalanfüredi gyermektábor fejlesztésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára    

15.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. u. …..  szám alatt található lakás megnevezésű ingatlan vonatkozásában

ZÁRT ÜLÉS

16.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest X. kerület ….. u. ….. em. …..  ajtó alatt található ….. számú gépkocsibeálló megnevezésű ingatlan vonatkozásában

ZÁRT ÜLÉS

17.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. u. ….. em. ….. ajtó alatt található teremgarázs megnevezésű ingatlan vonatkozásában

ZÁRT ÜLÉS

18.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. utca ….. emelet …..  szám alatt található lakás megjelölésű ingatlan vonatkozásában

ZÁRT ÜLÉS

19.    Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület ….. u. ….. emelet ….. szám alatt található lakás vonatkozásában     

ZÁRT ÜLÉS

20.    Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálására

ZÁRT ÜLÉS

21.    Javaslat fakivágás engedélyezése, pótlása ügyében hozott ……. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

ZÁRT ÜLÉS

22.    Javaslat fellebbezés elbírálására települési támogatási kérelem eljárásban

ZÁRT ÜLÉS

23.    Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

24.    Sürgősségi: Javaslat a Budapest, VIII. kerület, Bókay János utca 34. szám alatti épület helyi védetté nyilvánítására

A C8 Civilek Józsefvárosért Egyesület kezdeményezte a Bókay János utca 34. sz. alatti ház ideiglenes és végleges védetté nyilvánítását. A Képviselő-testület jogosult a helyi védetté nyilvánításról dönteni.

Az ülés hivatalos napirendje itt elérhető >>>

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben