Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Koronavírus

COVID-oltáshoz kapcsolódó egészségvédelmi támogatás

2021. szeptember 09. csütörtök

Részletes tájékoztató és gyakran felmerülő kérdések

A Józsefvárosi Önkormányzat 2021. október 21-i képviselő-testületi döntésének értelmében 20.000 forint egészségvédelmi támogatásban részesülnek mindazok a józsefvárosi rászoruló lakosok - egyedülállók és családok - , akik 2021 folyamán beadatják mindkét COVID-oltást (a Janssen oltás esetében egyet).

Támogatásban részesülhetnek azok, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát, azaz a havi 99.750 Ft-ot.

Figyelem! A korábbi támogatás 10 ezer forintról 20 ezer forintra emelkedett, a jövedelemhatár 71250 Ft-ról 99750 Ft-ra nőtt. A támogatási összeg megemelése visszamenőleges, azaz azoknak is jár, akik korábban igényelték és megkapták a 10 ezer forintos támogatást.

A támogatás feltétele, hogy a kérvényező családjában minden nagykorú személynek kell COVID-oltással rendelkeznie (kivéve, ha orvosi igazolása van arról, hogy nem oltható).  

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a támogatás ettől a naptól (2021. október 22.) igényelhető. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2022. január 15.

A támogatás összegének 10 ezerről 20 ezer forintra emelése visszamenőleges: érinti mindazokat is, akik korábban igényelték és megkapták a 10 ezer forintos egészségvédelmi támogatást.

A formanyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról, illetve átvehető a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpont Információs Szolgálatán és Családtámogatási Irodáján. A kérelem benyújtható a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján.

A kérelemben részesülők körében azok között, akik az eredeti rendelet hatályba lépését (2021. szeptember 9.) követően vették fel a védettség eléréséhez szükséges COVID-oltásokat, összesen 5 fő számára az Önkormányzat bruttó 150.000 forintot sorsol ki 2022 elején.

Tájékoztató a támogatás igényléséről

Szeretnénk kérelmét gyorsan és zökkenőmentesen elbírálni, ezért kérjük, hogy kérelmét olyan pontosan töltse ki, hogy ne legyen szükség hiánypótlásra. Kérjük továbbá, hogy olyan telefonszámot adjon meg, amelyen napközben elérhető.

Kérjük, figyeljen rá, hogy kizárólag a kérelmező bankszámlájára tudunk utalni. Amennyiben Ön a kérelmező és nem rendelkezik bankszámlával, úgy a postai utalást legyen szíves megjelölni.

A Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Irodájának telefonszámai: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533 (hétfő: 8 és 18 óra között, kedd és csütörtök 8:00 és 16:00 óra között, szerda 8:00 és 16:30 között, péntek 8:00 és 13:30 között)

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-277-256 (minden hétköznap 8 és 18 óra)

E-mail: szocialis@jozsefvaros.hu

A rendelet elérhető itt:https://old.jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6775_20210909_javaslat_a_koronavirus_elleni.pdf

A formanyomtatvány letölthető itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

A formanyomtatvány személyesen felvehető minden hétköznap munkaidőben a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén a Támpont Információs Szolgálatán (akadálymentes utcai bejárat az önkormányzat bejárata mellett), illetve ügyfélfogadási időben a Családtámogatási Irodán (1082 Budapest, Baross u. 66-68., bejárat a Német utca felől). A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 13.30-18.00

Szerda: 8.15-16.30

Péntek: 8.15-11.30

A kérelem kizárólag a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján adható le ügyfélfogadási időben (1082 Budapest, Baross u. 66-68., bejárat a Német utca felől). Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13.30-18.00

Szerda: 8.15-16.30

Péntek: 8.15-11.30

A kérelemhez csatolandó dokumentumok (részletesen ld. lent):

- Kitöltött formanyomtatvány

- Jövedelem-, ellátási, ill. letiltásra vonatkozó igazolások - az együttlakó család valamennyi tagjára vonatkozóan

- COVID-oltások igazolása

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Kitől kérhetek segítséget, ha elakadtam a kérelem kitöltésében?

A Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Irodájának telefonszámai: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533 (hétfő: 8 és 18 óra között, kedd és csütörtök 8:00 és 16:00 óra között, szerda 8:00 és 16:30 között, péntek 8:00 és 13:30 között)

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden hétköznap 8 és 18 óra, hétvégéken 10 és 18 óra között)

Hol kérhetek segítséget az oltásra történő regisztrációban és időpontfoglalásban?

Ha segítségre van szüksége az oltásra történő regisztrációhoz, keresse a a Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen hívható zöld számát: 06-80-277-256 (minden hétköznap 8 és 18 óra)

Mi a COVID-oltáshoz kapcsolódó egészségvédelmi támogatás célja?

A vonatkozó rendelet szerint a támogatás célja a szegénységben élő józsefvárosi lakosság átoltottságának növelése. Ennek érdekében 10.000 forint egészségvédelmi támogatásban részesülnek azok a józsefvárosi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező egyedülállók és családok, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát, azaz havi 99.750 Ft-ot.

Támogatást az kaphat, aki 2021. december 31-ig beadatja mindkét COVID-oltást, a Janssen oltás esetében egyet.

A kérelem benyújtásának határideje 2022. január 15.

Fontos, hogy amennyiben a kérelmező nem egyedülálló, egy családban minden nagykorú személynek kell COVID-oltással rendelkeznie, kivéve, ha orvosi igazolása van arról, hogy nem oltható. Nem csak azok az alacsony jövedelmű egyedülállók és családok jogosultak a támogatásra, akik a rendelet elfogadása után, hanem azok is, akik korábban felvették a COVID-oltást.

Ki igényelheti a rendkívüli települési támogatást?

A támogatást a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén élő és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok és a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek igényelhetik, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát, azaz a havi 99.750 Ft-ot.

A támogatás összege 20.000 forint. A támogatást családonként egy fő igényelheti.

Hogyan lehet kiszámolni az egy fogyasztási egységet?

A fogyasztási egység kiszámításának szabályai:

a) az első nagykorú személy (mindegy, melyikük az) arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,

b) a második nagykorú személy arányszáma 0,9

c) minden további nagykorú személy arányszáma 0,8

d) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8

e) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7

f) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a d) és e) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,

g) az a)-d) szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

1.   példa: Két felnőtt és két gyermek él együtt a családban

Első felnőtt:            1 fogyasztási egység

Második felnőtt:      0,9 fogyasztási egység

Első gyermek:         0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:   0,8 fogyasztási egység

Összesen:               3,5 fogyasztási egység

2.   példa: Két gyermek és az őket egyedül nevelő felnőtt él együtt a családban

Első felnőtt:             1,2 fogyasztási egység

Első gyermek:          0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:    0,8 fogyasztási egység

Összesen:                 2,8 fogyasztási egység

3.   példa: Két felnőtt és három gyermek él együtt a családban

Első felnőtt:             1 fogyasztási egység

Második felnőtt:       0,9 fogyasztási egység

Első gyermek:          0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:    0,8 fogyasztási egység

Harmadik gyermek:  0,7 fogyasztási egység

Összesen:                 4,2 fogyasztási egység

4.   példa: Két felnőtt és egy fogyatékkal élő, valamint egy egészséges gyermek él együtt a családban

Első felnőtt:                1 fogyasztási egység

Második felnőtt:           0,9 fogyasztási egység

Fogyatékos gyermek:   1 fogyasztási egység

Egészséges gyermek:   0,8 fogyasztási egység

Összesen:                   3,7 fogyasztási egység

5.   példa: Egy gyermek, az őt egyedül nevelő felnőtt és egy nagyszülő élnek együtt hárman

Első felnőtt:                                    1,2 fogyasztási egység

Második felnőtt (a nagyszülő):          0,9 fogyasztási egység

Első gyermek:                                 0,8 fogyasztási egység

Összesen:                                       2,9 fogyasztási egység

6.   példa: Két felnőtt és három gyermek él együtt a családban, a gyermekek közül az egyik már elmúlt 18 éves.

Első felnőtt:                                            1 fogyasztási egység

Második felnőtt:                                      0,9 fogyasztási egység

Legidősebb gyermek (felnőttnek számít):  0,8 fogyasztási egység

Második gyermek:                                   0,8 fogyasztási egység

Harmadik gyermek:                                 0,8 fogyasztási egység

Összesen:                                               4,3 fogyasztási egység

Alkalmazás: Ha a támogatás feltétele fogyasztási egységre jutó jövedelemhatárt ír elő, a háztartás vagy a család összes nettó jövedelmét a fentiek szerint kiszámolt fogyasztási egységszámmal kell elosztani, hogy megkapjuk az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet.

Ki számít családtagnak a COVID-oltáshoz kapcsolódó egészségvédelmi támogatás elbírálásakor?

A családon belül egy fő kaphat támogatást, de csak akkor, ha minden családtag be van oltva. A nettó jövedelem számításakor a jövedelemből bírósági letiltással vont összeg nem számít a jövedelembe. Azaz, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy bírósági letiltás terheli jövedelmét, a csökkentett összeget vesszük figyelembe a kérelem elbírálásakor.

Családtagnak az alábbi személyek számítanak:

- Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;

- Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

Meddig és hányszor igényelhető a támogatás?

A rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba, a támogatás ekkortól (2021. szeptember 10.) igényelhető. A támogatási kérelem 2022. január 15-ig, összesen személyenként egyszer igényelhető.

Ennél a támogatási formánál a támogatottak postai úton vagy átutalással kapják a támogatást.

Ennél a támogatási formánál nem készül környezettanulmány.

Az egyéb, Önkormányzat által adható támogatásokról itt tájékozódhat: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75246/tajekoztato-onkormanyzati-tamogatasokrol

Hol juthat hozzá a szükséges nyomtatványokhoz?

A személyes találkozások csökkentése érdekében kérjük, ha van rá lehetősége, töltse le az igényléshez szükséges nyomtatványt honlapunkról (https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131).

Ha erre nincs lehetősége, az űrlapot személyesen is átveheti minden hétköznap munkaidőben a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén a Támpont Információs Szolgálatán (akadálymentes utcai bejárat az önkormányzat bejárata mellett), illetve ügyfélfogadási időben a Családtámogatási Irodán (1082 Budapest, Baross u. 66-68., bejárat a Német utca felől). A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 13.30-18.00

Szerda: 8.15-16.30

Péntek: 8.15-11.30

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-277-256 (minden hétköznap 8 és 18 óra)

Milyen dokumentumokat kell leadni?

A kialakult járványhelyzetben különösen fontos, hogy pontosan adja le kérelmét, mivel a hiánypótlás az elbírálás jelentős meghosszabbodásával járhat. A kérelem leadásához minden esetben fontos, hogy a mellékletek is csatolva legyenek és az űrlap alá legyen írva. A kérelem a Családtámogatási Irodán nyújtható be személyesen. A kérelmezőnek valamennyi nagykorú családtag oltottságát igazoló iratokat egyszerre kell bemutatnia ügyfélfogadási időben.

Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, hívja a tájékoztató elején megadott számok valamelyikét munkaidőben.

Kérjük, minden esetben csatolja az alábbiakat:

- Kitöltött formanyomtatvány

Amennyiben rendelkezik telefonnal, az ügyintézés megkönnyítése érdekében minden esetben tüntesse fel telefonszámát, hogy munkatársaink hiánypótlás esetén meg tudják keresni Önt.

- Igazolások - az együttlakó család valamennyi tagjára vonatkozóan

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást vagy a kifizetett ellátást igazoló utolsó havi szelvényt;

b) az ellátás megállapításáról szóló hivatalos dokumentumot;

c) nyugellátás esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolását a nyugellátás havi összegéről;

d) letiltás esetében annak hitelt érdemlő igazolását.

Az igazolásokat másolatban is elfogadjuk, az eredeti igazolásokat is visszaküldjük a határozattal, de az elbírálás ideje alatt azokat nem tudja használni, ezért javasoljuk a másolatok használatát. Amennyiben Ön bírósági letiltás miatt jövedelmének csak csökkentett összegét kapja kézhez, kérjük, a letiltásról (végrehajtásról) szóló igazolást is csatolja a kérelemhez.

COVID-oltások igazolása

A család valamennyi nagykorú tagjának COVID-oltására vonatkozó eredeti orvosi igazolását a kérelmezőnek személyesen kell bemutatnia. A Polgármesteri Hivatal ezeket az adatokat nem rögzíti és nem tárolja. Elfogadott orvosi igazolások:

- a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás (https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1158/OLT%C3%81SI%20IGAZOL%C3%81S%20magyar-angol%20egyben.pdf)

vagy

- az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz

Az ún. védettségi igazolvány vagy ennek digitális verziója nem megfelelő igazolás, mivel az az első COVID-oltás után is kiállítható.

Hogyan nyújthat be támogatási kérelmet?

A támogatás iránti kérelem kizárólag személyesen, kitöltött formanyomtatvánnyal és az érintett család minden nagykorú tagjának eredeti COVID-oltási igazolásának bemutatásával nyújtható be a Polgármesteri Hivatalban. A támogatás benyújtásakor a kérelmező személyes jelenléte elegendő, ha ő be tudja mutatni nagykorú családtagjai COVID-oltási igazolásait. Kérjük, kérelmét már csak azt követően adja le az Önkormányzatnak, hogy megbizonyosodott róla, hogy hiánytalanul kitöltött minden nyomtatványt és csatolt minden mellékletet.

A kérelem benyújtható a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Irodáján (1082 Budapest, Baross u. 66-68., bejárat a Német utca felől). Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13.30-18.00

Szerda: 8.15-16.30

Péntek: 8.15-11.30

Hogyan születik meg a döntés a támogatási kérelemről?

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, az ügyintézés zökkenőmentessége érdekében munkatársaink telefonon is értesítik Önt, ezért kérjük, hogy a kérelmen ezt mindig tüntesse fel. Ha telefonon kollégáink nem tudják Önnel felvenni a kapcsolatot, a hiánypótlási felhívást postai úton juttatjuk el Önhöz.

A határozatról postai úton értesítjük.  A támogatás összege postai úton vagy átutalással kerül kifizetésre a támogatás megállapításától számított 15 napon belül.

Hogyan zajlik a támogatáshoz kapcsolódó sorsolás?

A kérelemben részesülők körében azok között, akik a rendelet hatályba lépését követően vették fel a védettség eléréséhez szükséges COVID-oltásokat, összesen 5 fő számára az Önkormányzat bruttó 150.000 forintot sorsol ki 2022 elején.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben