Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Támogatás

Igényelje a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást!

2020. június 29. hétfő

Részletes információk a támogatás igénylésének folyamatáról és feltételeiről

Frissítve: 2021. június 15.

Mi az a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás?

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás egy éven keresztül havi 2000 forinttal csökkenti a támogatásban részesülő háztartások rezsiszámláját. A támogatást a távhő VAGY a víz-, csatorna- és szemétszállítási díj megfizetéséhez lehet igénybe venni. A díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult.

Mennyi a támogatás összege?

Távhő díjtámogatás: 2000 Ft/hó

Víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatás

•    vízszolgáltatás: 750 Ft/hó

•    csatornaszolgáltatás: 750 Ft/hó

•    szemétszállítás: 500 Ft/hó

A fővárosi díjtámogatásra jogosult csak egy fajta díjtámogatást vehet igénybe, vagyis VAGY a távhő-szolgáltatásra VAGY a víz-, csatorna és szemétszállítási díjra veheti igénybe a támogatást.

A fővárosi díjtámogatásra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult.

Mikor és mennyi támogatást lehet kapni?

A díjtámogatás az első számla-jóváírástól kezdve 12 hónapon keresztül jár.

A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második hónaptól jár.

Ki jogosult a lakásrezsi támogatásra?

Díjtámogatásra az a rászoruló jogosult, aki

A)    Budapest közigazgatási területén fekvő lakás rendeltetésű ingatlan (fogyasztási hely) tekintetében az alábbi szolgáltatások valamelyikét végső felhasználóként igénybe veszi:

-    a Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. által nyújtott távhőszolgáltatás,

-    a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott ivóvíz-szolgáltatás,

-    a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által nyújtott szennyvízelvezetési szolgáltatás,

-    a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által nyújtott szemétszállítási szolgáltatás

ÉS

B)    a támogatás igénylésekor igazolja, hogy ő vagy a vele egy háztartásban élő személy az alábbiak valamelyikében részesül:

•    időskorúak járadéka

•    aktív korúak ellátása

•    lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

•    ápolási díj

•    gyermekek otthongondozási díja

•    lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás

•    tartós ápolást végzők időskori támogatás

•    álláskeresési járadék

•    nyugdíj előtti álláskeresési segély

•    magasabb összegű családi pótlékban részesül

•    fogyatékossági támogatás

•    vakok személyi járadéka

•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

•    otthonteremtési támogatás

VAGY rá vagy a vele egy háztartásban élő személyre az alábbiak valamelyikre igaz rá:

•    nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket

•    közfoglalkoztatott

•    a Nemzeti Eszközkezelő Programban bérleti jogviszonyban áll

•    az álláskeresőként való nyilvántartás nem került törlésre, de ellátásban már nem részesül

•    védendő fogyasztó, védendő felhasználó.

Mik a díjtámogatás feltételei?

A támogatás megállapításához a kitöltött igénylőlap és a kapcsolódó igazolás hiánytalan benyújtására van szükség. Az igazolás a támogatást megállapító határozat, amit másolatban is lehet csatolni a kérelemhez.

Az is beadhat díjtámogatásra kérelmet, aki az igénylést megelőzően hátralékban maradt.

Hol és hogyan lehet díjtámogatást igényelni?

Az igényléshez szükséges igénylőlap a Hálózat Alapítvány honlapjáról tölthető le: http://www.halozatalapitvany.hu/article/fovarosi-lakasrezsi-tamogatas

Az igénylőlap átvehető a Józsefvárosi Önkormányzat Családtámogatási Irodáján, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál vagy bármely önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján.

FIGYELEM! A távhő-szolgáltatási díjtámogatásra és a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatásra különböző űrlapokon kell beadni támogatást

•    A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás Igénylőlapján a fizetőazonosító a terhelési összesítő jobb felső sarkában található, 5-tel kezdődő, 9 számjegyű számsor. Amennyiben a díj nem a felhasználó számlájában van számlázva, akkor a számla számlarészletező oldalán feltüntetett Vevő (fizető) azonosító beírása szükséges.

•    A távhőszolgáltatási díjtámogatás Igénylőlapján a felhasználási hely azonosítószáma a távhőszámla 1. oldalán a „Felhasználási hely címe” előtti 7 karakter hosszú „H” betűvel kezdődő azonosító szám, a felhasználó azonosító száma a távhőszámla 1. oldalán 8 számból álló azonosító, amely 2-es vagy 3-as számmal kezdődik.

A kitöltött és aláírt igénylőlapot a csatolt igazolással (megállapító határozat másolat) együtt személyesen az alábbi helyeken tudja leadni:

Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda

1082 Budapest, Baross u. 66-68

Telefon: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533

Hétfőn: 13.30 – 18.00

Szerdán: 8.15 – 16.30

Pénteken: 8.15 – 11.30

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Támpont Információs Szolgálat

1082 Budapest Baross u. 63-67.

Hétfőn: 13.30-18.00

Szerdán: 08.15-16.30

Pénteken: 08.15-11.30

Amennyiben a Családtámogatási Irodán vagy a Támponton adja le igénylését, akkor kérjük, hogy az igénylőlapot és az igazolást tegye bele egy borítékba vagy tűzze őket össze. Ebben az esetben nem szükséges sorban állnia, hanem elég, ha az igénylőlapot és az igazolást bedobja az erre rendszeresített dobozba. Kérjük, hogy egyéb kérelmet NE dobjon be ebbe a dobozba!

Az igénylőlapot és az igazolást postán ajánlott küldeményként is fel lehet adni: Hálózat Alapítvány 1519 Budapest Pf. 345

Hogyan történik a díjtámogatás jóváírása?

A Fővárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzattól havonta egyszer begyűjti az igénylőlapokat a csatolt igazolással együtt, amit eljuttat a Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak.

A Díjbeszedő Holding Zrt. vagy a FŐTÁV Zrt. a Hálózat Alapítványtól kapott névlista és a díjtámogatás összegének átutalása alapján a számlákon feltünteti a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás havi összegét és a számlákat a havi támogatás összegével 12 hónapon keresztül minden hónapban csökkenti.

Hol kérhet további információt?

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjtámogatásra kérelmet benyújtók:

•    Hálózat Alapítvány (1519 Bp. Pf. 345), vagy halozat-alapitvany@dbrt.hu

•    Díjbeszedő Holding Zrt. Támogatáskezelő Csoportja (1518 Bp. Pf. 35), vagy +36 1 999 6250

A távhő díjtámogatásra kérelmet benyújtók

•    FŐTÁV Zrt. Vevői folyószámla kezelő csoport (1116 Bp. XI. Kalotaszeg u. 31.), vagy +36 1 700 7000

Hol kaphat segítséget?

Ha segítségre van szüksége a díjtámogatás igénylésében, akkor kérjük, keresse a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát!

1081 Budapest Népszínház u. 22. (bejárat a Kiss József utca f21. elől)

061-333-0582, 0620-552-3084

Hétfő: 8.00-18.00

Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 13.00-18.00

Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben