Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Támogatás

Rendkívüli települési támogatás a járvány következtében kialakult rendkívüli élethelyzet segítésére

2020. december 04. péntek

FIGYELEM: Ez a rendkívüli települési támogatás kizárólag akkor nyújtható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy élethelyzete a járvány következtében romlott. Egyéb esetekben kérjük, tájékozódjon az Önkormányzat által adható egyéb támogatási formákról!

2020. december

Információ az egyéb támogatásokról: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75246/tajekoztato-onkormanyzati-tamogatasokrol

Tájékoztató

Szeretnénk kérelmét gyorsan és zökkenőmentesen elbírálni, ezért kérjük, hogy kérelmét olyan részletességgel indokolja és támassza alá, hogy ne legyen szükség hiánypótlásra. Kérjük továbbá, hogy olyan telefonszámot adjon meg, amelyen napközben elérhető.

Kérjük figyeljen rá, hogy kizárólag a kérelmező bankszámlájára tudunk utalni. Amennyiben ő nem rendelkezik bankszámlával, úgy a postai utalást legyen szíves megjelölni.

A Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533 (hétfő: 8 és 18 óra között, kedd és csütörtök 8:00 és 16:00 óra között, szerda 8:00 és 16:30 között, péntek 8:00 és 13:30 között)

E-mail: szocialis@jozsefvaros.hu

A rendelet elérhető itt: https://old.jozsefvaros.hu/rendeletek/2692_2020_11_a_penzbeli_es_termeszetbeni.pdf

Az űrlapok letölthetőek itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131

Kitöltési útmutató elérhető a kérelem formanyomtatvány 4. oldalán

Nyomtatványt felvehet, illetve kérelmet leadhat a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén a Tampont Információs Szolgálatán (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett). Nyitvatartás a veszélyhelyzet idején:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-277-256 ( minden hétköznap 8 és 18 óra, hétvégén 10 és 18 óra között)

Mi a járványhelyzethez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás célja?

A vonatkozó rendelet szerint a „rendkívüli élethelyzet járvány következtében” a következőt jelenti: “a koronavírus járvány következtében beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező és adott esetben családja legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését”.

Ide tartozhat például, ha valaki

- elveszítette a munkáját és a rendkívüli helyzet miatt nem talál mást, és álláskeresési támogatásra sem jogosult;

- elvesztette alkalmi munka lehetőségeit;

- rendkívüli egészségügyi kiadásai léptek fel;

- támogatnia kell idős, beteg családtagját;

- karantén miatti rendkívüli költségei léptek fel.

MEGJEGYZÉS: Azt javasoljuk, hogy azok a munkanélküliek, akik jogosultak álláskeresési járadékra vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, igényeljék ezek egyikét, mielőtt a rendkívüli települési támogatásért fordulnak hozzánk. A jogosultságokról bővebben itt olvashat: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/15/MUNKP00063

Álláskeresési járadékot a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályán lehet igényelni: Kisfaludy u. 11., Tel 215-8799, 215-8805, email: foglalkoztatas@08kh.bfkh.gov.hu. A VIII. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viii-keruleti-hivatal-foglalkoztatasi-osztaly

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala Hatósági Osztályán lehet igényelni: Baross utca 76., Te: 795-8943, email: belcsak.peter@08kh.bfkh.gov.hu. VIII. kerületi Hivatala Hatósági Osztály: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/viii-keruleti-hivatal-hatosagi-osztaly

Ha a kérelmező megfelel a jövedelmi feltételeknek, akkor a járványhelyzet miatti rendkívüli települési támogatás adható akkor is, ha álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, de ennek összegét (ha már megkapta) figyelembe vesszük a jövedelem megállapítása során a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság vizsgálatakor.

Ki igényelheti a rendkívüli települési támogatást?

A támogatást a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén élő és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok és a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek igényelhetik, akik a VIII. kerület közigazgatási területén élnek. A jogosultsági összeghatár a következő:

- Ön legfeljebb 30.000,- Ft összegű támogatásra jogosult, amennyiben családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000 Forintot, de nem haladja meg a 85.500 Forintot,

- Ön legfeljebb 50.000,- Ft összegű támogatásra jogosult, amennyiben családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 Forintot.

Azt, hogy az Ön háztartásában mennyi az egy fogyasztási egységre eső jövedelem, ennek a kalkulátornak a segítségével tudja kiszámolni: https://bit.ly/fogyasztás_kalkulator

A családon belül egy fő kaphat támogatást. A nettó jövedelem számításakor a jövedelemből bírósági letiltással vont összeg nem számít a jövedelembe.

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

a) a házastárs, az élettárs,

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

A támogatási kérelem a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején évente maximum háromszor adható, két kérelem benyújtása között minimum 30 napnak el kell telnie.

Ennél a támogatási formánál a támogatottak postai úton vagy átutalással kapják a támogatást.

Ennél a rendkívüli települési támogatási formánál nem készül környezettanulmány.

Fontos: A támogatás akkor adható, ha az élethelyzet megoldása az önkormányzat más intézményei által nyújtott szolgáltatásokkal nem megoldható.

Az egyéb, Önkormányzat által adható támogatásokról itt tájékozódhat: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75246/tajekoztato-onkormanyzati-tamogatasokrol

Ha étkeztetést szeretne igényelni, kérjük hívja az önkormányzat ingyenesen hívható zöld számát hétköznap 8 és 18 óra, hétvégén 10 és 18 óra között a 06-80-277-256-os számon, vagy forduljon közvetlenül a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatához munkaidőben a 06-1/333-05-82-es vagy a 06-20/426-72-57-es számon.

Hol juthat hozzá a szükséges nyomtatványokhoz?

A személyes találkozások csökkentése érdekében kérjük, ha van rá lehetősége, töltse le az igényléshez szükséges nyomtatványt honlapunkról (https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/131).

Ha erre nincs lehetősége, az űrlapot személyesen is átveheti a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) utcai bejáratánál a Támpont Információs Szolgálaton. Nyitvatartás a veszélyhelyzet idején:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30

Milyen dokumentumokat kell leadni?

A kialakult járványhelyzetben különösen fontos, hogy pontosan adja le kérelmét, mivel a hiánypótlás az elbírálás jelentős meghosszabbodásával járhat. A kérelem leadásához minden esetben fontos, hogy a mellékletek is csatolva legyenek és az űrlap alá legyen írva. Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, hívja a tájékoztató elején megadott számok valamelyikét munkaidőben.

Kérjük, minden esetben csatolja az alábbiakat:

- Kitöltött kérelem

Amennyiben rendelkezik telefonnal, az ügyintézés megkönnyítése érdekében minden esetben tüntesse fel telefonszámát, hogy munkatársaink hiánypótlás esetén meg tudják keresni Önt.

A kérelem része a támogatás kérelmének indoklása is. Itt büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a járvány következtében rendkívüli élethelyzete alakult ki. Fontos, hogy ez a támogatási forma a járvánnyal összefüggésben kialakult válság kezelését szolgálja. Kérjük, az indoklásnál jelezze, hogyan függ össze kérelme a járványhelyzettel.

- Igazolások

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolást vagy a kifizetett ellátást igazoló utolsó havi szelvényt;

b) az ellátás megállapításáról szóló hivatalos dokumentumot;

c) nyugellátás esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévre kiállított, vagy 30 napnál nem régebbi igazolását a nyugellátás havi összegéről;

d) letiltás esetében annak hitelt érdemlő igazolását;

e) az indokolásban szereplő, a járványhelyzettel összefüggésben előállt, rendkívüli élethelyzetét megalapozó dokumentumokat.

Az igazolásokat másolatban is elfogadjuk, az eredeti igazolásokat is visszaküldjük a határozattal, de az elbírálás ideje alatt azokat nem tudja használni, ezért javasoljuk a másolatok használatát. Amennyiben Ön bírósági letiltás miatt jövedelmének csak csökkentett összegét kapja kézhez, kérjük, a letiltásról (végrehajtásról) szóló igazolást is csatolja a kérelemhez.

Ha Ön, illetve családja aktív kapcsolatban van a Józsefvárosi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával vagy a Család- és Gyermekjóléti Központjával, úgy ezektől az intézményektől is kérheti a jövedelmi viszonyainak és élethelyzetének igazolását,. Kérjük, hogy keresse családsegítőjét! A JSZSZGYK elérhetőségeit itt találja: http://newsite.jcsgyk.hu/

Hogyan nyújthat be támogatási kérelmet?

Kérjük, kérelmét már csak azt követően adja le az Önkormányzatnak, hogy megbizonyosodott róla, hogy hiánytalanul kitöltött minden nyomtatványt és csatolt minden mellékletet.

Személyesen

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) földszintjén (utcai bejárat a mozgássérültek számára fenntartott ajtónál az önkormányzat bejárata mellett) a Támpont Információs Szolgálaton, melynek nyitvatartása a veszélyhelyzet idején:

Hétfő 8:00-18:00

Kedd 8:00-16:00

Szerda 8:00-16.30

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00-13.30

A személyesen átvett iratokat az önkormányzatban 3 napig elzártan kell tárolni, majd csak azt követően kerül át az illetékes irodához ügyintézésre.

Postai úton

Postai cím: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67)

A postai úton leadott iratokat is 3 napig elzártan kell tárolni az önkormányzatban, majd csak azt követően kerül át az illetékes irodához ügyintézésre. Mivel a leadott mellékletek visszaküldése nem áll módunkban, kérjük, hogy nekünk csak másolatot küldjön, ha azokat a jövőben is használni szeretné.

E-papíron

Az elektronikus ügyindításra Ügyfélkapun keresztül van lehetőség. A kitöltött és beszkennelt kérelmet és mellékleteit itt nyújthatja be: https://epapir.gov.hu/

Általános tájékoztató az elektronikus ügyintézésről: https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online

Kitől kérhetek segítséget, ha elakadtam a kérelem kitöltésében?

A Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodájának telefonszáma: 06-1-459-2277, 06-20-539-0533 (hétfő: 8 és 18 óra között, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 16:30 között, pénteken 8 és 13:30 között)

A Józsefvárosi Önkormányzat ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-277-256 (hívható minden hétköznap 8 és 18 óra, hétvégéken 10 és 18 óra között)

Hogyan születik meg a döntés a támogatási kérelemről?

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, az ügyintézés zökkenőmentessége érdekében munkatársaink telefonon is értesítik Önt, ezért kérjük, hogy a kérelmen ezt mindig tüntesse fel. Ha telefonon kollégáink nem tudják Önnel felvenni a kapcsolatot, a hiánypótlási felhívást postai úton juttatjuk el Önhöz.

A határozatról postai úton értesítjük.  A támogatás összege postai úton vagy átutalással kerül kifizetésre. A támogatások utalása heti rendszerességgel történik, azonban a  megállapítástól a kézbesítésig 3-4 hét is eltelhet.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben