Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Lakáspályázat

Felújítandó lakások bérbeadása

2021. szeptember 29. szerda

Pályázati felhívás 8 darab felújítandó lakás bérbeadására lakással nem rendelkezők részére- közérthető összefoglaló

 

Pályázati felhívás 8 darab felújítandó lakás bérbeadására lakással nem rendelkezők részére

A lakáspályázat típusa

A jelen bérlakás-pályázat olyan Józsefvárosban a kiírást megelőzően legalább egy éve (azaz legalább 2020. szeptember 27. óta) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kerületi polgárok lakhatási gondjaiban kíván segítséget nyújtani, akik nem rendelkeznek lakóingatlan tulajdonjogával vagy hasznonélvezeti jogával, sem önkormányzati lakás bérleti jogával, vállalják a megpályázott lakás kötelező felújítási munkáinak elvégzését, valamint az óvadék és a lakásra megállapított piaci alapú lakbér megfizetését, 10 évre szóló bérleti szerződéssel. 

A lakáspályázat célja

A Józsefvárosi Önkormányzat kiemelkedően jelentős lakásállománnyal rendelkezik, azonban rossz állapotuk miatt a lakások 20 százaléka üresen áll. Az Önkormányzat elkötelezett aziránt, hogy az üres lakások közül minél többet bérbe tudjon adni. A korábbi gyakorlattól eltérően fontos szempont az is, hogy minél többféle igényt ki tudjunk elégíteni: legyenek lakások olyanok számára is, akik képesek a felújítatlan lakás rendbehozására és olyanok számára is, akik erre anyagi vagy egyéb okokból csak részlegesen vagy egyáltalán nem képesek. Ennek megfelelően az Önkormányzat a lakások felújítottsági szintje szerint többféle pályázatot is meghirdet. Jelen pályázat 8 db. felújítandó lakás bérbeadását célozza, és azoknak szól, akik nem rendelkeznek lakóingatlan tulajdonjogával vagy hasznonélvezeti jogával, sem önkormányzati lakás bérleti jogával, vállalják a megpályázott lakások felújítását. A pályázaton az vehet részt, aki a kiírásban szereplő, kötelezően elvégzendő felújítási munkák becsült költségének legalább ⅓-ad részével megegyező saját forrással rendelkezik, és ezt igazolni tudja.

A pályázatok elektronikus úton is benyújthatók a www.jgk.hu honlapon, a “Pályázatok” fülön belül, az “Önkormányzati lakások bérbeadása” menüpontban elérhető jelentkezési lap elektronikus kitöltésével: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

Fontos tudni, hogy a felújítandó lakásokra vonatkozó pályázattal párhuzamosan 8 db. felújított lakásokra vonatkozó pályázat is aktuális, ugyanakkor a két pályázaton egyszerre nem vehet részt. Aki mind a felújított, mind a  felújítandó lakáspályázatra jelentkezési lapot nyújt be, annak pályázata érvénytelen.

Szintén fontos tudni, hogy a pályázóknak a jelentkezéskor csak nyilatkozatot kell tenniük az egyes feltételek fennállásáról, de nem kell azokat hivatalosan igazolniuk. A tényleges igazolásokat csak azoknak kell személyesen vagy meghatalmazott útján bemutatniuk 2021. november 22. és november 26. között a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodáján, ügyfélfogadási időben, akiket erre a JGK Zrt. legkésőbb november 19-én a honlapján erre felhív. Ezzel a megoldással jelentősen csökkennek mind a pályázók, mind pedig az Önkormányzat adminisztratív terhei.

A pályázati anyag a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál átvehető:

Budapest VIII., Őr u. 8.

Az ügyfélfogadás rendje: 

 • hétfőn: 13.30-től 18.00 óráig;
 • szerdán: 08.00-től 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig;
 • pénteken: 08.00-től 11.30 óráig.

Illetve elektronikusan letölthető:

jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat kiírásának időpontja:

2021. szeptember 27. (hétfő)

Benyújtásának helye:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII., Őr u. 8. Tel: 314-10-98, 313-84-28) vagy www.jgk.hu honlap Pályázatok fül Önkormányzati lakások bérbeadása menüpont.

A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be: 

 • hétfőn: 1330-től 1800 óráig;
 • szerdán: 800-től 1200 óráig és 1300-tól 1630 óráig;
 • pénteken: 800-től 1130 óráig.

Vagy elektronikusan:

www.jgk.hu honlap Pályázatok fülön belül Önkormányzati lakások bérbeadása menüponton keresztül elérhető jelentkezési lap elektronikus kitöltésével és a weblap segítségével történő továbbításával: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. október 29. (péntek) 13 óra 30 perc

A pályázat bontásának ideje:

2021. november 2. (kedd) 11 óra

A pályázat bontásának helye: 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda ügyfélvárója (Budapest VIII. kerület, Őr u. 8.)

Felhívás az igazolások benyújtására:

2021. november 19., www.jgk.hu

Igazolások benyújtása:

2021. november 22. - november 26.. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodája

Az ügyfélfogadás rendje: 

 • hétfőn: 13.30-től 18.00 óráig;
 • szerdán: 08.00-től 12.00 óráig és 13.00-tól 16.30 óráig;
 • pénteken: 08.00-től 11.30 óráig.

A pályázat eredményhirdetésének időpontja: 

A pályázat eredményét legkésőbb 2021. január 31-ig ki kell hirdetni. 

 

A pályázható lakások adatai:

 

Sorsz.

Cím

Lakás

alapterülete

(m2)

Szobaszám és komfort-

fokozat

A beköltöző személyes száma összesen maximálisan

Aktuális bérleti díj

(bruttó)*

Minimális önrész - ennek kell a pályázó rendelkezésére állnia (A kötelezően elvégzendő munkák bruttó értékének ⅓ része

Megtekintés időpontja

1.

Bauer S. u. 4. 1. em. 8.

39,40 m2

1,5 szoba komfortos

5 fő

65 010,- Ft

211 667,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 8:25 – 8:40 valamint 2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

12:25. – 12:40 

2.

Diószegi S. u. 18. 3. em. 1.

50,12 m2

1 szoba félkomfortos

6 fő

54 130,- Ft

1 075 267,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 10:40 – 10:55 valamint 2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

14:40 – 14:55 

3.

Diószegi S. u. 20. fszt. 15.

38,00 m2

1,5 szoba komfortos

5 fő

62 700,- Ft

901 700,- Ft

2021.10. 05. és 2021.10. 12. (kedd) 11:00 – 11:15 valamint 2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

15:00 – 15:15 

4.

Diószegi S. u. 22. 1. em. 30.

46,00 m2

2 félszoba + hallos összkomfortos

6 fő

75 900,- Ft

1 020 233,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 11:20 – 11:35 valamint 2021.10.07. és 2021.10. 14. (csütörtök)

15:20 – 15:35

5.

Kőris u. 10. 1. em. 5.

52,00 m2

1 szoba összkomfortos

7 fő

85 800,- Ft

639 233,- Ft

2021.10.05. és 2021.10. 12. (kedd) 10:15 – 10:30 valamint 2021.10. 07. és 2021.10. 14. (csütörtök)

14:15 – 14:30

6.

Magdolna u. 12. 3. em. 60.

30,00 m2

1 szoba félkomfortos

4 fő

40 500,- Ft

728 133,- Ft

2021.10.05. és 2021.10. 12. (kedd) 8:55 – 9:30 valamint 2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

12:55 – 13:30

7.

Magdolna u. 12. 3. em. 64.

30,00 m2

1 szoba félkomfortos

4 fő

40 500,- Ft

643 467,- Ft

2021.10.05. és 2021.10. 12. (kedd) 8,55 – 9,30 valamint 2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

12:55 – 13:30

8.

Práter u. 18. 1. em. 4.

30,00 m2

1 szoba félkomfortos

4 fő

95 040,- Ft

897 467,- Ft

2021.10.05. és 2021.10. 12. (kedd) 12:15 – 12:30 valamint 2021.10.07. és 2021.10. 14. (csütörtök)

16:15 – 16:30

Kötelezően elvégzendő és javasolt felújítási munkák részletes leírása: a pályázati kiírásban. 

Ki vehet részt a lakáspályázaton?

A pályázaton részt vehet, aki:

 • Legalább egy éves megszakítás nélküli állandó bejelentett lakcímmel, vagy egy éves bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik Józsefvárosban,

ÉS

 • lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával nem rendelkezik, vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van, (Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni!)

ÉS

 • nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogáv.al

ÉS

 • a pályázóval együtt legfeljebb 8fő/m2 költözik,

ÉS

 • a kötelezően elvégzendő munkák bruttó értékének ⅓ részével rendelkezik és erről saját maga vagy vele együtt költöző részére szóló banki igazolást vagy számlakivonatot tud felmutatni.

Ki nem vehet részt a lakáspályázaton?

Nem vehet részt a pályázaton:

 • akinek bármely jogcímen helyi adótartozása van,
 • a pályázó, illetve a vele együtt költöző beköltözhető lakás tulajdon- vagy haszonélvezeti jogával, illetve önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik, vagy
 • a pályázó, illetve a vele együtt költöző jogcím nélkül használ önkormányzati lakást,
 • Aki a bérbeadás iránti kérelem vagy a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében megszüntette, vagy magánforgalomban elcserélte kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra,
 • aki a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 10 éven belül az Önkormányzattól vásárolt lakását eladta,
 • aki a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogerős bírósági ítélet állapította meg (bérleti díj nem fizetése, együttélés szabályainak megsértése stb. miatt)
 • aki a korábbi józsefvárosi önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződését a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül felmondta, vagy akinek a bérleti jogviszonyát a bérbeadó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző 5 évben felmondta,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül korábbi lakáspályázati eljárásban:
  • a pályázathoz kapcsolódó adatairól valótlan nyilatkozatot adott, vagy
  • a pályázat beadási határidejét követően pályázatát visszavonta, vagy
  • jogosultsága esetén a bérleti szerződést határidőben nem kötötte meg.

Mikor érvénytelen a pályázat?

 • a pályázó nem írja alá a hagyományos úton benyújtott  jelentkezési lap minden oldalát, illetve szükség esetén (siket, vak, stb.) a záradékot a tanúk nem írják alá.
 • a pályázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (postai)  nyújtották be,
 • a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 • a pályázatot nem a kiíró által jóváhagyott nyomtatványon, vagy hiányos adatokkal nyújtotta be,
 • a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban előírt nyilatkozatot,
 • a pályázó pályázatában ellentmondó nyilatkozatot tett,
 • a pályázó valótlan adatot közölt,
 • a pályázó a szükséges igazolások benyújtását a rendelkezésre álló határidőn belül nem vagy nem teljeskörűen teljesítette,
 • a pályázó nem felel meg a részvételi feltételeknek, illetve,
 • A pályázó párhuzamosan futó másik bérlakáspályázat során is jelentkezési lapot nyújtott be.

A pályázatok értékelésének szempontjai

A pontokban szereplő szempontokról a jelentkezési lapon kell nyilatkozni - azonban az azokat igazoló okiratokat, csak azoknak kell benyújtani, akik a regisztrációs számuk szerint szerepelnek a JGK által legkésőbb 2021. November 19-én a jgk.hu-n közölt hirdetményében.

Józsefvároshoz való kötődés

Pontozandó szempont

Adható pont

Lakóhely

 

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen legalább 11 év felett a VIII. kerületben bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik és jelenleg is életvitelszerűen lakik*

3 pont

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen legalább 6-10 éve a VIII. kerületben bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik és jelenleg is életvitelszerűen lakik*

2 pont

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen legalább 2-5 éve a VIII. kerületben bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik és jelenleg is életvitelszerűen lakik*

1 pont

Munkahely/Tanulmányi intézmény

 

A pályázó vagy a pályázóval együtt költöző személy Józsefvárosban dolgozik**

1 pont

A pályázó a józsefvárosi önkormányzat vagy annak intézménye, illetve józsefvárosi önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságának dolgozója**

1 pont

Amennyiben a pályázó vagy a pályázóval együtt költöző személy jelenleg felsőfokú intézmény hallgatója**

1 pont

Amennyiben a pályázó vagy a pályázóval együttköltöző személy gyermeke tanköteles és tanulmányait jelenleg józsefvárosi általános vagy középfokú intézményben folytatja, vagy bölcsődei/óvodai ellátásban részesül***

1 pont

Korábbi pályázat

 

Pályázó korábbi - hasonló jellegű - pályázati eljárás során sorsolás következtében veszítette el a bérleti szerződéskötésre való jogosultságát (I. helyen való jelölését)

1 pont

*Amennyiben a pályázó által ténylegesen lakott lakás a VIII. kerületben van.

** A pályázat értékelésekor abban az esetben is csak egyszeres pontszám adható, ha az itt felsorolt esetek a pályázóra és az együttköltöző személyekre is fennállnak.

***A pályázat értékelésekor abban az esetben, amennyiben az itt felsorolt esetek a pályázóra és az együttköltöző személyekre is fennállnak, személyenként 1 pont adható.

 

Együtt költözők

A lakásba együtt költöző lehet: házastárs, anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, gyermek, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek és annak házastársa, eltartó, testvér, unoka, élettárs, egyenes ági rokonának házastársa, továbbá örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermeke és annak házastársa.

A lakásba együtt költözők száma nem haladhatja meg a lakás alapterülete alapján számított 8 négyzetméter/fő számot.

Pontozandó szempont

Adható pont

Másfél szobás lakás esetén 4 fő vagy több

1 pont

Együttköltözők között kiskorú személy is van

1 pont

A pályázó volt állami gondozott vagy a vele együtt költöző állami gondozott vagy az volt*

1 pont

A pályázó, vagy a vele együtt költöző tartósan beteg vagy fogyatékkal élő személy*

1 pont

*A pályázat értékelésekor abban az esetben is csak egyszeres pontszám adható, ha az itt felsorolt esetek a pályázóra és az együttköltöző személyre is fennáll.

A pályázat nyertese

A pályázat nyertese a legtöbb pontot elérő pályázó, akinek személyét a kiíró által meghatározott 5 legtöbb pontszámot elérő pályázó közül választja ki az alábbiak szerint:

 • Bonyolító felhívja a kiíró által megnevezett pályázókat a szükséges igazolások csatolására, 
 • Bonyolító a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat,
 • Abban az esetben, ha az első 5 helyezett között azonos pontszámot elérő pályázók is vannak, sorolást tart. 
 • A sorsolás megtartásának időpontját – amennyiben szükséges – Bonyolító a pályázat meghirdetésével azonos módon, hirdetmény útján közli.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az igazolások csatolásának elmulasztása a pályázónak felróható ok. A rendelkezésre álló határidőt követően további igazolások csatolására, azok befogadására nincs lehetőség. A Bíráló Bizottság ennek értelmében a rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat az addig benyújtott iratok alapján bírálja el. 

A sorsolás helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda (Budapest VIII., Őr u. 8.). 

A pályázat nyertese a legtöbb pontot elérő pályázó.

Én nyertem, mennyi idő alatt kell a felújítási munkákat elvégeznem?

A nyertes pályázó köteles a megállapodásban rögzített felújítási munkálatokat a szerződés aláírásától számított egy éven belül elvégezni. Amennyiben a bérlő ezeket a munkálatokat 1 éven belül nem tudja elvégezni, a bérbeadó szervezet a beruházási megállapodást egy alkalommal 1 évvel meghosszabbíthatja.

Én nyertem, beszámolódik-e a lakbérbe a felújítás?

A JGK Zrt. a kötelezően elvégzendő munkák bruttó összegét legfeljebb 9 év alatt beszámolja, kizárólag a bérleti díjba. A bérbeszámítás havonta a bérleti díj maximum 50%-áig terjedhet, olyan módon, hogy a számlával igazolt költségek 100%-a, a saját teljesítésben végzett, azaz számlával nem igazolt költségek maximum 75%-a kerülhet jóváírásra.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben