Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Lakáspályázat

Felújított lakások bérbeadása

2021. szeptember 29. szerda

Pályázati felhívás 8 darab felújított lakás bérbeadására lakással nem rendelkezők részére - közérthető összefoglaló a pályázathoz

Pályázati felhívás 8 darab felújított lakás bérbeadására lakással nem rendelkezők részére

 

A lakáspályázat típusa

A jelen bérlakás-pályázat olyan Józsefvárosban a kiírást megelőzően legalább három éve (azaz legalább 2018. szeptember 27. óta) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kerületi polgárok lakhatási gondjaiban kíván segítséget nyújtani, akik nem rendelkeznek lakóingatlan tulajdonjogával vagy hasznonélvezeti jogával, sem önkormányzati lakás bérleti jogával, és vállalják az óvadék és a lakásra megállapított költségelvű lakbér megfizetését, 10 évre szóló bérleti szerződéssel. 

A lakáspályázat célja

A Józsefvárosi Önkormányzat kiemelkedően jelentős lakásállománnyal rendelkezik, azonban rossz állapotuk miatt a lakások 20 százaléka üresen áll. Az Önkormányzat elkötelezett aziránt, hogy az üres lakások közül minél többet bérbe tudjon adni. A korábbi gyakorlattól eltérően fontos szempont az is, hogy minél többféle igényt ki tudjunk elégíteni: legyenek lakások olyanok számára is, akik képesek a felújítatlan lakás rendbehozására és olyanok számára is, akik erre anyagi vagy egyéb okokból csak részlegesen vagy egyáltalán nem képesek. Ennek megfelelően az Önkormányzat a lakások felújítottsági szintje szerint többféle pályázatot is meghirdet. Jelen pályázat 8 db. felújított lakás bérbeadását célozza, és azoknak szól, akik nem rendelkeznek lakóingatlan tulajdon- vagy haszonélvezeti jogával, sem önkormányzati lakás bérleti jogával. 

A pályázatok elektronikus úton is benyújthatók a www.jgk.hu honlapon, a “Pályázatok” fülön belül, az “Önkormányzati lakások bérbeadása” menüpontban elérhető jelentkezési lap elektronikus kitöltésével: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

Fontos tudni, hogy a felújított lakásokra vonatkozó pályázattal párhuzamosan 8 db. felújítandó lakásokra vonatkozó pályázat is aktuális, ugyanakkor a két pályázaton egyszerre nem vehet részt. Aki mind a felújított, mind a  felújítandó lakáspályázatra jelentkezési lapot nyújt be, annak pályázata érvénytelen.

Szintén fontos tudni, hogy a pályázóknak a jelentkezéskor csak nyilatkozatot kell tenniük az egyes feltételek fennállásáról, de nem kell azokat hivatalosan igazolniuk. A tényleges igazolásokat csak azoknak kell személyesen vagy meghatalmazott útján bemutatnia 2021. november 22. és november 26. között a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodáján, ügyfélfogadási időben, akiket erre a JGK Zrt. legkésőbb november 19-én a honlapján erre felhív. Ezzel a megoldással jelentősen csökkennek mind a pályázók, mind pedig az Önkormányzat adminisztratív terhei.

A pályázati anyag a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál átvehető:

Budapest VIII., Őr u. 8.

Az ügyfélfogadás rendje: 

 • hétfőn: 13. 30-tól  18. 00 óráig;
 • szerdán: 08. 00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól  16.30 óráig;
 • pénteken: 08. 00-tól  11. 30 óráig.

 

Illetve elektronikusan letölthető:

jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat kiírásának időpontja:

2021. szeptember 27. (hétfő)

Benyújtásának helye:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodánál (Budapest VIII., Őr u. 8. Tel: 314-10-98, 313-84-28) vagy www.jgk.hu honlap Pályázatok fül Önkormányzati lakások bérbeadása menüpont.

A pályázat zárt borítékban, személyesen nyújtható be: 

 • hétfőn: 1330-től 1800 óráig;
 • szerdán: 800-től 1200 óráig és 1300-tól 1630 óráig;
 • pénteken: 800-től 1130 óráig.

Vagy elektronikusan:

www.jgk.hu honlap Pályázatok fülön belül Önkormányzati lakások bérbeadása menüponton keresztül elérhető jelentkezési lap elektronikus kitöltésével és a weblap segítségével történő továbbításával: http://jgk.hu/46-onkormanyzati-lakasok-berbeadasa

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. október 29. (péntek) 13 óra 30 perc

A pályázat bontásának ideje:

2021. november 2. (kedd) 11 óra

A pályázat bontásának helye: 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda ügyfélvárója (Budapest VIII. kerület, Őr u. 8.)

Felhívás az igazolások benyújtására:

2021. november 19., www.jgk.hu

Igazolások benyújtása:

2021. november 22. - november 26. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Irodája

Az ügyfélfogadás rendje: 

 • hétfőn: 1330-től 1800 óráig;
 • szerdán: 800-től 1200 óráig és 1300-tól 1630 óráig;
 • pénteken: 800-től 1130 óráig.

A pályázat eredményhirdetésének időpontja: 

A pályázat eredményét legkésőbb 2022. január 31-ig ki kell hirdetni. 

 

A pályázható lakások adatai:

 

Sorsz.

Cím

Lakás

alapterülete

(m2)

Szobaszám és komfort-

fokozat

Együttköltöző személyek maximális száma (a pályázóval együtt)

Aktuális bérleti díj

(bruttó)*

Megtekintés időpontja

1.

Dankó u. 17. fszt. 1.

28,20 m2

1 szoba komfortos

4 fő

 9.750,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd)

9:40 – 10:00

Valamint

2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

13:40 – 14:00

2.

Dankó u. 17. fszt. 6.

28,90  m2

1 szoba komfortos

4 fő

8.993,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 9:40 – 10:00 valamint

2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

13:40– 14:00

3.

Magdolna u. 12. fszt. 7.

31 m2

1 szoba komfortos

4 fő

10.718,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12

(kedd)

8:55 – 9:30

valamint

2021.10.07. és 2021.10.14.

(csütörtök)

12:55 –13:30

4.

Magdolna u. 12. 1. em. 12.

28 m2

1 szoba komfortos

4 fő

9.681,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 8:55 – 9:30

valamint

2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

 12:55 – 13:30

5.

Magdolna u. 12. 1. em. 17.

32 m2

1 szoba komfortos

4 fő

11.064,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 8:55 – 9:30

valamint

2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

12:55 – 13:30

6.

Magdolna utca 12. 2. em. 30.

27 m2

1 szoba komfortos

3 fő

9.335,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 8:55 – 9:30

valamint

2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

12:55 – 13:30 

7.

Nagy Fuvaros utca 26. fszt. 14.

26  m2

1 szoba komfortos

3 fő

14.383,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 8:00 – 8:15

valamint

2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

12:00 – 12:15

8.

Diószegi S. utca 44/a. 4. em. 71.

27 m2

1 szoba komfortos

3 fő

6.721,- Ft

2021.10.05. és 2021.10.12. (kedd) 11:45 – 12:00 valamint

2021.10.07. és 2021.10.14. (csütörtök)

15:45 – 16:00

Ki vehet részt a lakáspályázaton?

A pályázaton részt vehet, aki:

 • Legalább 3 éve józsefvárosi állandó bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik

ÉS

 • lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával nem rendelkezik, vagy amennyiben lakóingatlan tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik, annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van. (Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni!)

ÉS

 • Az együttköltözők száma (a pályázóval együtt) nem haladhatja meg a dokumentum végén megadott táblázatban szereplő létszámot (lakásonként maximálisan 8m2/fő)

Ki nem vehet részt a lakáspályázaton?

Nem vehet részt a pályázaton:

 • akinek bármely jogcímen helyi adótartozása van,
 • a pályázó, illetve a vele együtt költöző beköltözhető lakás tulajdon- vagy haszonélvezeti jogával, illetve önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik, vagy
 • a pályázó, illetve a vele együtt költöző jogcím nélkül használ önkormányzati lakást,
 • Aki a bérbeadás iránti kérelem vagy a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében megszüntette, vagy magánforgalomban elcserélte kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra,
 • aki a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 10 éven belül az Önkormányzattól vásárolt lakását eladta,
 • aki a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül önkormányzati lakáson fennálló bérleti jogviszonyával visszaélt és ezt jogerős bírósági ítélet állapította meg (bérleti díj nem fizetése, együttélés szabályainak megsértése stb. miatt)
 • aki a korábbi józsefvárosi önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződését a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül felmondta, vagy akinek a bérleti jogviszonyát a bérbeadó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző 5 évben felmondta,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül korábbi lakáspályázati eljárásban:
  • a pályázathoz kapcsolódó adatairól valótlan nyilatkozatot adott, vagy
  • a pályázat beadási határidejét követően pályázatát visszavonta, vagy
  • jogosultsága esetén a bérleti szerződést határidőben nem kötötte meg.

Mikor érvénytelen a pályázat?

A fenti szabályokon túlmenően a pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázó nem írja alá a hagyományos úton benyújtott  jelentkezési lap minden oldalát, illetve szükség esetén (siket, vak, stb.) a záradékot a tanúk nem írják alá.
 • a pályázatot a felhívásban megjelölttől eltérő módon (postai)  nyújtották be,
 • a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 • a pályázatot nem a kiíró által jóváhagyott nyomtatványon, vagy hiányos adatokkal nyújtotta be,
 • a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban előírt nyilatkozatot,
 • a pályázó pályázatában ellentmondó nyilatkozatot tett,
 • a pályázó valótlan adatot közölt,
 • a pályázó a szükséges igazolások benyújtását a rendelkezésre álló határidőn belül nem vagy nem teljeskörűen teljesítette,
 • a pályázó nem felel meg a részvételi feltételeknek, illetve,
 • A pályázó párhuzamosan futó másik bérlakáspályázat során is jelentkezési lapot nyújtott be.

A pályázatok értékelésének szempontjai

A pontokban szereplő szempontokról a jelentkezési lapon kell nyilatkozni - azonban az azokat igazoló okiratokat, csak azoknak kell benyújtani, akik a regisztrációs számuk szerint szerepelnek a JGK által legkésőbb 2021. november 19-én a jgk.hu-n közölt hirdetményében.

Józsefvároshoz való kötődés

Pontozandó szempont

Adható pont

Lakóhely

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen legalább 6-10 éve a VIII. kerületben bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik és jelenleg is életvitelszerűen lakik*

1 pont

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen legalább 11-15 éve a VIII. kerületben bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik és jelenleg is életvitelszerűen lakik*

2 pont

A pályázó a pályázat beadása napjáig összesen legalább 15 év felett a VIII. kerületben bejelentett lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkezik és jelenleg is életvitelszerűen lakik*

3 pont

Munkahely/hallgatói jogviszony:

A pályázó vagy a pályázóval együtt költöző személy Józsefvárosban dolgozik

1 pont

A pályázó a józsefvárosi önkormányzat vagy annak intézménye, illetve józsefvárosi önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságának dolgozója**

1 pont

Amennyiben a pályázó vagy a pályázóval együtt költöző személy jelenleg felsőfokú intézmény hallgatója**

1 pont

Korábbi pályázat

Pályázó korábbi - hasonló jellegű - pályázati eljárás során sorsolás következtében veszítette el a bérleti szerződéskötésre való jogosultságát (I. helyen való jelölését)

1 pont

*Amennyiben a pályázó által ténylegesen lakott lakás a VIII. kerületben van.

** A pályázat értékelésekor abban az esetben is csak egyszeres pontszám adható, ha az itt felsorolt esetek a pályázóra és az együttköltöző személyekre is fennállnak.

 

Együtt költözők

A lakásba együtt költöző lehet: házastárs, anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, gyermek, örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermek és annak házastársa, eltartó, testvér, unoka, élettárs, egyenes ági rokonának házastársa, továbbá örökbefogadott-, mostoha- és nevelt gyermeke és annak házastársa.

A lakásba együtt költözők száma nem haladhatja meg a lakás alapterülete alapján számított 8 négyzetméter/fő számot.

Pontozandó szempont

Adható pont

Amennyiben az együttköltözők száma eléri a 4 főt (a pályázót is beleszámítva)

1 pont

Kiskorú gyermekenként

1 pont

A pályázó volt állami gondozott vagy a vele együtt költöző állami gondozott vagy az volt, fejenként

1 pont

A pályázó, vagy a vele együtt költöző tartósan beteg vagy fogyatékkal élő személy:

 • Felnőtt esetén fejenként:
 • Kiskorú gyermekenként:

 

1 pont

2 pont

 

A pályázat nyertese

A pályázat nyertese a legtöbb pontot elérő pályázó, akinek személyét a kiíró által meghatározott 5 legtöbb pontszámot elérő pályázó közül választja ki az alábbiak szerint:

 • Bonyolító felhívja a kiíró által megnevezett pályázókat a szükséges igazolások csatolására, 
 • Bonyolító a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat,
 • Abban az esetben, ha az első 5 helyezett között azonos pontszámot elérő pályázók is vannak, sorolást tart. 
 • A sorsolás megtartásának időpontját – amennyiben szükséges – Bonyolító a pályázat meghirdetésével azonos módon, hirdetmény útján közli.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az igazolások csatolásának elmulasztása a pályázónak felróható ok. A rendelkezésre álló határidőt követően további igazolások csatolására, azok befogadására nincs lehetőség. A Bíráló Bizottság ennek értelmében a rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat az addig benyújtott iratok alapján bírálja el. 

A sorsolás helye: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Lakásgazdálkodási Iroda (Budapest VIII., Őr u. 8.). 

A pályázat nyertese a legtöbb pontot elérő pályázó.

 

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben