Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

06-1-459-2100

hivatal@jozsefvaros.hu

Képviselő-testületi ülés közérthetően

A képviselő-testületi ülés napirendje - 2021. december 16.

2021. december 15. szerda

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-án (csütörtök) 9 órától tartja ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.)

Napirend:

1.     Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására, valamint az Önkormányzat 2022-2023. évi költségvetését érintő döntésekre

A képviselő- testület dönt arról, hogy amíg a 2022-es eredeti költségvetés nem kerül elfogadásra (2022. február 15.) az önkormányzat átmeneti gazdálkodást folytasson. Előzetes kötelezettség vállalásról dönt több szolgáltatás ügyében (pl. kedvezményes uszodahasználat, ingyenes jogsegély szolgáltatás, háziorvosi rendelők recepciós kollégái)

2.     Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a költségvetési rendelet második módosítása óta eltelt időszak határozatai és polgármesteri döntései, az állami támogatások módosulásai, valamint átcsoportosítások miatt szükséges a 2021. évi költségvetés harmadik módosítása.

 

3.     Javaslat az egyes adójogi tárgyú önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosításáról és hatályba nem lépéséről szóló rendelet elfogadására

Józsefváros Önkormányzata növelte volna 2022-ben a helyi adóbevételeit, ami 360 millió forinttal növelte volna a működési bevételt. A meghosszabbított adóemelési tilalom miatt a már elfogadott rendeletet nem lép hatályba.

4.     Javaslat a Corvin Áruház homlokzat felújítás támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára

A Corvin Áruház Ingatlanhasznositó Kft. részére nyújtandó támogatás a beruházást finanszírozó bank elutasítása miatt) meghiúsult, ezért az önkormányzatnak az erre a célra kapott központi támogatást vissza kell fizetnie. Erről dönt a testület.

5.     Javaslat a „Szaxofonozó farkas” köztéri szobor elhelyezéséről szóló   457/2021. (VI. 30.) számú határozat visszavonására

Könczöl Dávid és Hermann György képviselők előterjesztésükben azt javasolják, hogy a képviselő-testület a szobor elhelyezésének visszavonásával határolódjon el a szobor alkotójának vitatott kijelentéseitől.

6.     Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

(írásbeli előterjesztés)                                PÓTKÉZBESÍTÉS

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Ivanyos János vezérigazgató

7.     Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítására, és a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022-2027. időszakra szóló közművelődési koncepciójának kidolgozására

Az önkormányzatnak öt évente felül kell vizsgálnia a közművelődési rendeletét, ez utoljára 2016-ban történt meg. Az azóta eltelt időszakban törvénymódosítások történtek, ezért jogszabály megfelelőségi módosításokra van szükség. A rendelet ezen kívül felkéri a polgármestert a 2022-2027. közötti időszakra szóló új közművelődési koncepció megalkotására.

 

8.     Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkozások fokozatos bevezetéséről szóló döntésekre

A Befogadó Óvodák projekt keretében az önkormányzat a kerületi óvodákban élmény alapú angol nyelvi foglalkozásokat vezetne be, ezzel a program részévé válna az óvodai hétköznapoknak- ehhez képviselő- testületi döntés szükséges.

9.     Javaslat a Józsefvárosi Óvodák 2020/2021. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására

A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője elkészítette a 2020/2021. nevelési év szakmai tevékenységét, gazdálkodását tartalmazó írásos beszámolót. Ennek elfogadásáról dönt a testület.

10.  Javaslat a Klímavédelmi Intézkedési Tervben szereplő - árnyékolási, homlokzat- és gangzöldítési, valamint lakossági komposztláda – pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára és SZMSZ módosításra

Az önkormányzat három pályázatot ír ki, amiken társasházak indulhatnak gang zöldítési, körfolyosó árnyékolási és homlokzati zöldfelület megvalósítása érdekében. Az SZMSZ módosítás azért szükséges, hogy ezekről a társasházi pályázatokról a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság dönthessen a jövőben. Néhány pontban módosul és kiegészül a komposztláda pályázat.

11.  Javaslat a „Tedd le a kocsit!” program 2021. évi pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntések meghozatalára

ZÁRT ÜLÉS

 

 

12.  Javaslat az „Albérletház, mini lakásügynökség egyetlen házban" pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára

Az önkormányzat (konzorciumban az Utcáról Lakásba és a NANE Egyesületekkel, valamint a Periféria Közpolitikai Kutatóközponttal) pályázna a francia Fund for Innovation in Development alaphoz. A pályázat sikeressége esetén az önkormányzat egyszerre nyerne egy felújított, hosszú távon üzemeltetett ingatlant és egy innovatív lakhatási mintaprojektet, melyet később lakásgazdálkodási programmá is tud fejleszteni.

 

13.  Javaslat „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” című pályázat kiírására

A pályázat célja, hogy Józsefváros területén szolgáltatást nyújtó, a kerületben működő jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, alapítványok, valamint egyházak, egyházi szervezetek 15 db önkormányzati tulajdonban lévő lakás tekintetében bérlőkijelölési joghoz jussanak. A bérlőkijelölési jogot kapó szervezetek vállalják a lakások felújítását, ezáltal hozzájárulnak a kerületben található lakásállomány felújításához, állagmegóvásához.

14.  Javaslat a Menhely Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés megkötésére

A képviselő testület dönt a Menhely Alapítvány támogatási kérelméről, amiben az önkormányzat támogatását kérik ahhoz, hogy a téli krízis időszakban (2021. november 1. és 2022. március 31. között) meghosszabbíthassák esti működésüket, az utcai szolgálat működési idejét, valamint emeljék a nappali melegedőjük szolgáltatásának színvonalát.

 

15.  Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 629/2021. (XI. 18.) számú határozatának visszavonására, illetve a Józsefvárosi Bölcsődékkel ingatlan használati szerződés megkötésére

2022. február 28-ig a Koszorú utca 15- ben található ingatlan Ovi – Foci Sportpálya által nem használt része a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ingyenes használatába kerül, azt a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait igénybe vevő gyerekek fogják használni.

16.  Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakmai tervének elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

A JEK elkészítette a 2021-2026. közötti időszakra vonatkozó szakmai tervet, melyet a JEK Szakmai Vezető Testülete elfogadott. A szakmai tervet a Képviselő-testületnek is el kell fogadnia.

 

17.  Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervét a képviselő- testületnek kell jóváhagynia.

 

18.  Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló 64/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosítására és a Józsefváros Kártya program felülvizsgálatára

A Józsefváros kedvezménykártya program sikerességének érdekében szélesíteni szükséges az igénylésre jogosultak körét, meg kell könnyíteni az applikáción történő  igénylést és  új partnereket szükséges bevonni a kedvezményt nyújtók körébe. Ezek megvalósításáról szavaz a képviselő-testület.

 

19.  Beszámoló a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30.  közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

A bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

20.  Beszámoló a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30.  közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

A bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

21.  Beszámoló a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30.  közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

A bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

22.  Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30.  közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

A bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

23.  Beszámoló a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

A bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

24.  Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30.  közötti időszakra vonatkozó átruházott hatásköreinek gyakorlásáról

A bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

25.  Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A testületi ülés hivatalos napirendje itt elérhető >>>

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben