Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Határozatok

Próbálta már? Rendelet és határozat kereső

Határozatok: 2021

határozat
határozat
melléklet
elő-
terjesztés
előterjesztés
melléklet
693/2021.
(XII. 16.)
A Városüzemeltetési Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadása
692/2021.
(XII. 16.)
A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadása
691/2021.
(XII. 16.)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30.
690/2021.
(XII. 16.)
A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15.– 2021. november 30. közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadása
689/2021.
(XII. 16.)
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadása
688/2021.
(XII. 16.)
A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2021. évi munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. – 2021. november 30. közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadása
687/2021.
(XII. 16.)
A Józsefváros Kártya program felülvizsgálata
685/2021.
(XII. 16.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
684/2021.
(XII. 16.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
683/2021.
(XII. 16.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
682/2021.
(XII. 16.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ szakmai tervének elfogadása
681/2021.
(XII. 16.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 629/2021. (XI. 18.) számú határozatának visszavonására, illetve a Józsefvárosi Bölcsődékkel ingatlan használati szerződés megkötése
680/2021.
(XII. 16.)
A Menhely Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés megkötése
678/2021.
(XII. 16.)
A „Civil és egyházi szervezetek számára önkormányzati lakások bérlőkijelölési joga” pályázat kiírása
672/2021.
(XII. 16.)
A „Tedd le a kocsit!” program 2021. évi pályázati felhívásra érkezett pályázatok támogatása
671/2021.
(XII. 16.)
A „Komposztládák biztosítása lakosság részére” pályázat módosítása
670/2021.
(XII. 16.)
„Gangzöldítési program” pályázat kiírása
669/2021.
(XII. 16.)
„Homlokzatzöldítési program” pályázat kiírása
668/2021.
(XII. 16.)
„Árnyékolási program” pályázat kiírása
666/2021.
(XII. 16.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák 2020/2021-es nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása
665/2021.
(XII. 16.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodákban az élmény alapú angol nyelvi foglalkozások fokozatos bevezetésének elfogadása
664/2021.
(XII. 16.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022-2027. időszakra szóló közművelődési koncepciójának kidolgozása
663/2021.
(XII. 16.)
A képviselő-testület 457/2021.(VI. 30.) számú határozatának visszavonása
662/2021.
(XII. 16.)
A Corvin Áruház homlokzat felújítás
657/2021.
(XII. 16.)
A "Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék" felszabadítható összegének átcsoportosítása
656/2021.
(XII. 16.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási – vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló 2021. évi közszolgáltatási szerződés 3. módosítása
655/2021.
(XII. 16.)
A 425/2020. (XII.17.) számú határozat (veszélyhelyzeti Polgármesteri Döntés) módosítása
654/2021.
(XII. 16.)
Társasházi életveszély-elhárításra irányuló pályázatok elbírálásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás pénzügyi fedezetének biztosítása
652/2021.
(XII. 16.)
Józsefvárosi Óvodák tagóvodái Wifi hálózatának kiépítéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása
651/2021.
(XII. 16.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 574/2021. (X.21.) számú határozat módosítása
650/2021.
(XII. 16.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 573/2021. (X.21.) számú határozat módosítása
649/2021.
(XII. 16.)
A 2022-2023. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások
648/2021.
(XII. 16.)
A 2022. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyása
646/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2021. évi téli zárvatartási és 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása
645/2021.
(XI. 18.)
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel, valamint a Menhely Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötése
643/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
642/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázat elbírálása
641/2021.
(XI. 18.)
A Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala
640/2021.
(XI. 18.)
A Komoly Ottó emléktábla elhelyezése
639/2021.
(XI. 18.)
A Farkas Gyula emléktábla elhelyezése
638/2021.
(XI. 18.)
A Bókay János utca 34. sz. alatti ház helyi védetté nyilvánítása
637/2021.
(XI. 18.)
A Somogyi Béla utca felújításával kapcsolatos döntések meghozatala
634/2021.
(XI. 18.)
A „Komposztláda-program intézmények részére” pályázati felhívásának kiírása
631/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal ingatlan használati szerződés megkötése
630/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Óvodákkal ingatlan használati szerződés megkötése
629/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel ingatlan használati szerződés megkötése
628/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal ingatlan használati szerződés megkötése
627/2021.
(XI. 18.)
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatallal ingatlan használati szerződés megkötése
626/2021.
(XI. 18.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel ingatlan használati szerződés megkötése
625/2021.
(XI. 18.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel ingatlan használati szerződés megkötése
622/2021.
(XI. 18.)
Fellebbezés elbírálás települési támogatási kérelem eljárásban
621/2021.
(XI. 18.)
Fakivágás engedélyezése, pótlása ügyében hozott ……. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
620/2021.
(XI. 18.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
619/2021.
(XI. 18.)
Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtétele
618/2021.
(XI. 18.)
Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtétele
617/2021.
(XI. 18.)
Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtétele
616/2021.
(XI. 18.)
Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtétele
615/2021.
(XI. 18.)
Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtétele
614/2021.
(XI. 18.)
Önkormányzati képviselővel szemben kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
613/2021.
(XI. 18.)
Önkormányzati képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
607/2021.
(X. 28.)
A közterület-használati hozzájárulás ügyében hozott ….. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
606/2021.
(X. 28.)
Budapest VIII. kerület a ….. utca ….. em. ….. szám alatt található lakás megjelölésű ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás
605/2021.
(X. 28.)
Budapest VIII. kerület ….. u. ….. szám alatt található tároló megjelölésű ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondás
603/2021.
(X. 28.)
Önkormányzati elővásárlási jog törléséről a Corvin Sétány Program területén
602/2021.
(X. 28.)
A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadása
601/2021.
(X. 28.)
A józsefvárosi lengyel, német és ukrán nemzetiségi önkormányzatok kiegészítő működési támogatási kérelme
600/2021.
(X. 28.)
A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány és a Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása
599/2021.
(X. 28.)
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala
598/2021.
(X. 28.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
597/2021.
(X. 28.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ új telephelyeinek kijelölése
596/2021.
(X. 28.)
A LÉLEK- program keretében új lakások kijelölése
595/2021.
(X. 28.)
A Schram-Med Háziorvosi és Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása
594/2021.
(X. 28.)
A Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása
593/2021.
(X. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. szám alatti helyiséggel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása
592/2021.
(X. 28.)
A Déri Miksa utca megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatala
591/2021.
(X. 28.)
A Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszer
590/2021.
(X. 28.)
Botlatókövek elhelyezése
589/2021.
(X. 28.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 328/2020. (IX. 24.) számú határozatának módosítása – Tolnai Pihenő kert
588/2021.
(X. 28.)
„Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának”, valamint „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának” elfogadása
587/2021.
(X. 28.)
A 2021. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása
586/2021.
(X. 28.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatala
581/2021.
(X. 21.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala – vezérigazgató kinevezése
576/2021.
(X. 21.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozatala – 5. pont
575/2021.
(X. 21.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozatala – 4. pont
574/2021.
(X. 21.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozatala – 3. pont
573/2021.
(X. 21.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozatala – 2. pont
572/2021.
(X. 21.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony u. 39. szám alatti szám alatti lakóépület kiürítésével kapcsolatos döntés meghozatala – 1. pont
563/2021.
(IX. 23.)
A rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívás
562/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala – összes kitüntetett
561/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Aranykoszorú - Grund 8 Kulturális Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.
560/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Aranykoszorú - Renegade Tetováló Stúdió Bt.
559/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Aranykoszorú - Rauf és Társa Bt.
558/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Aranykoszorú - Hodera Market Kft.
557/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Aranykoszorú - Sephia Kereskedelmi Bt.
556/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Jó Sport - Balázs Krisztián
555/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Jó Sport - Szvitacs Alexa
554/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Jó Sport - A Pápa tér futói
553/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Kultúráért - Déri Miklós
552/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Kultúráért - Jónás Géza
551/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Kultúráért - Szvoren Edina
550/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Közösségekért - Zahid Mehmood
549/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosi Közösségekért - Rotary Club Budapest-Margitsziget Egészségügyi Központ
548/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosért kitüntetés - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
547/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Józsefvárosért kitüntetés - UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány
546/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Becsületkereszt - dr. Balla Katalin (posztumusz)
545/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Becsületkereszt - Kanta József
544/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Becsületkereszt - Rónai Éva
543/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Díszpolgári cím - Szakcsi Lakatos Béla
542/2021.
(IX. 23.)
A 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatala, Díszpolgári cím - Scheer Ferencné
541/2021.
(IX. 23.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
540/2021.
(IX. 23.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
539/2021.
(IX. 23.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
538/2021.
(IX. 23.)
Fellebbezés elbírálása rendkívüli települési támogatás eljárásban
537/2021.
(IX. 23.)
A ……….. számú pénzbírságot kiszabó határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
535/2021.
(IX. 23.)
Közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma Parlamenttel
534/2021.
(IX. 23.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági igazgatói feladatok ellátása
533/2021.
(IX. 23.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának kiírása
532/2021.
(IX. 23.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás és pályázat kiírás
531/2021.
(IX. 23.)
A Budapest VIII. kerület, ....... utca … és …. szám alatti épületekben elhelyezkedő 3 db gépkocsi-beálló ingyenes használatba adásáról Budapest Főváros Kormányhivatala részére
530/2021.
(IX. 23.)
A „Tedd le a kocsit!” program 2021. évi pályázatának kiírása
529/2021.
(IX. 23.)
A „Zöld udvar” program újabb pályázati felhívásának kiírása
528/2021.
(IX. 23.)
A „Világos Kapualjak” pályázat ismételt kiírása
527/2021.
(IX. 23.)
Az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatala
526/2021.
(IX. 23.)
A Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszer 2.
525/2021.
(IX. 23.)
A Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszer 1.
524/2021.
(IX. 23.)
Rodolfo, Gács Rezső emléktábla elhelyezése
523/2021.
(IX. 23.)
Raoul Wallenberg emléktábla elhelyezése
522/2021.
(IX. 23.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek módosítása
521/2021.
(IX. 23.)
A 2022. évi részvételi költségvetés
519/2021.
(IX. 23.)
A Zöld Udvar pályázat kiírásához kapcsolódó kiegészítő pénzügyi fedezet biztosítása
518/2021.
(IX. 23.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
517/2021.
(IX. 23.)
A Józsefvárosi Óvodák létszámemelése
516/2021.
(IX. 23.)
A Józsefváros a Budapesti Őszi Fesztivál programjában való részvételéről szóló 490/2021. (VII.22.) számú határozat módosítása
511/2021.
(IX. 23.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatala
507/2021.
(IX. 09.)
A Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozataláról
506/2021.
(IX. 09.)
A koronavírus elleni védőoltás felvételére ösztönző intézkedések megtételével kapcsolatos döntések meghozataláról
504/2021.
(IX. 09.)
A Józsefvárosi Kultúráért elismerő díj adományozását véleményező eseti zsűri új tagjának megválasztásáról
501/2021.
(VII. 22.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
500/2021.
(VII. 22.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
499/2021.
(VII. 22.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
498/2021.
(VII. 22.)
A Budapest VIII. kerület, V… utca …. szám alatti épületben található közszolgálati lakás bérlőjének bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozataláról az épület kiürítése érdekében
494/2021.
(VII. 22.)
A Józsefvárosi Mobilitási Charta és a Józsefvárosi Családbarát Mobilitási Program 1. ütemének elfogadása
493/2021.
(VII. 22.)
A Józsefvárosi Mobilitási Charta és a Józsefvárosi Családbarát Mobilitási Program 1. ütemének elfogadása
492/2021.
(VII. 22.)
A Józsefvárosi Mobilitási Charta és a Józsefvárosi Családbarát Mobilitási Program 1. ütemének elfogadása
491/2021.
(VII. 22.)
A 1086 Budapest, Koszorú u. 15. szám alatti ingatlanrész Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére történő ingyenes használatba adása
490/2021.
(VII. 22.)
Józsefváros részvétele a Budapesti Őszi Fesztivál programjában
489/2021.
(VII. 22.)
A Józsefvárosi Múzeum működésével kapcsolatos koncepció elfogadása
485/2021.
(VII. 22.)
A „Csarnok negyed főutcája – DériM Projekt” TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatos döntések
484/2021.
(VII. 22.)
Háziorvosi praxis elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatala
483/2021.
(VII. 22.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatala
482/2021.
(VII. 22.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
481/2021.
(VII. 22.)
A 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásával kapcsolatos döntés elfogadása
480/2021.
(VII. 22.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda (Józsefvárosi Óvodák) új Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint új Pedagógiai Programjával történő egyetértés
479/2021.
(VII. 22.)
A 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása
478/2021.
(VII. 22.)
A 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása
477/2021.
(VII. 22.)
A 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása
475/2021.
(VII. 22.)
A Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Kft.-vel kötendő Támogatási Szerződés aláírása
473/2021.
(VII. 22.)
A 34630/2 hrsz-ú közterület Szeles Erika térként történő átnevezésével kapcsolatos döntés
471/2021.
(VII. 22.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának csatlakozása a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez
468/2021.
(VII. 22.)
A RenoHUb projekten belül megvalósuló RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ megnyitására vonatkozó, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központtal és a Magyar Energiahatékonysági Intézettel (MEHI) kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatos döntés meghozatala
467/2021.
(VII. 22.)
A felülvizsgált Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges költségvetési intézkedések
466/2021.
(VII. 22.)
A 9/2020. (I.30.) számú döntéssel elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló Beszámoló elfogadása
465/2021.
(VII. 22.)
A Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának megválasztása - Mezei Boldizsár
460/2021.
(VI. 30.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
459/2021.
(VI. 30.)
Elővásárlási jogról történő lemondás
458/2021.
(VI. 30.)
A Budapest Főváros VIII. kerület, 35903. hrsz.-ú közterület Diószegi S. u. és Orczy út találkozásával közrezárt területnek Benyovszky Móricról történő elnevezésének támogatása, valamint ott, Benyovszky Móric szobrának elhelyezése
457/2021.
(VI. 30.)
A „Szaxofonozó farkas” köztéri szobor elhelyezése
456/2021.
(VI. 30.)
A Bóka László emléktábla elhelyezése
455/2021.
(VI. 30.)
A Szendrey Júlia emléktábla elhelyezése
454/2021.
(VI. 30.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ közszolgáltatási szerződésének módosítása
453/2021.
(VI. 30.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről szóló 160/2021. (III.25.) számú határozat módosítása
452/2021.
(VI. 30.)
A Képviselő-testület bizottsági tagjainak megválasztása
451/2021.
(VI. 30.)
A Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának visszahívásáról és nem képviselő bizottsági tag megválasztása – Pálovics Emese
450/2021.
(VI. 30.)
A Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának visszahívásáról és nem képviselő bizottsági tag megválasztása - dr. Weisz Gábor Miklós
449/2021.
(VI. 30.)
A Képviselő-testület Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának visszahívásáról és nem képviselő bizottsági tag megválasztása - Pap Dénes
448/2021.
(VI. 30.)
A Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának megválasztása - Gondos Judit
447/2021.
(VI. 30.)
A Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága nem képviselő bizottsági tagjának megválasztása - dr. Balisani Cirot
441/2021.
(VI. 14.)
A nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatásáról
440/2021.
(VI. 14.)
A 2020. évi gyermekfogászati alapellátásról szóló beszámoló elfogadása
439/2021.
(VI. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Rigó utca ………. szám alatti es a Vay Ádám utca ………. szám alatti lakások BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére történő közszolgálati célú bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatala
438/2021.
(VI. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Dankó utca ……….. szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatala
437/2021.
(VI. 14.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása, a „Közösségfejlesztés és szemléletformálás a kutyatulajdonosok körében" című projekt keretében megvalósuló aszfaltfestésre
436/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Kenyérmező út. 3/B társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
435/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Krúdy u. 9. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
434/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Népszínház u. 30. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
433/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Bródy Sándor u. 17. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
432/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Baross u. 10. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
431/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII. Fecske u. 15. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
430/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Bérkocsis u. 23. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
429/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. 16. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
428/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., József körút 47. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
427/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 44. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
426/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Szentkirályi u. 22-24. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
425/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Szentkirályi u. 23. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
424/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Práter u. 22. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
423/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Üllői út 46. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
422/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Benyovszky Móric u. 2. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
421/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Dugonics u. 23. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
420/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Horváth Mihály tér 6. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
419/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Népszínház u. 13. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
418/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Rökk Szilárd u. 7. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
417/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 8-10. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
416/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Hungária körút 10/A társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
415/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Baross u. 96. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
414/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., József körút 51. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
413/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Losonci tér 5.-Práter u. 52. társasház (Losonci tér 5. lépcsőház) pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
412/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Losonci tér 5.-Práter u. 52. társasház (Práter u. 52. lépcsőház) pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
411/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Szilágyi u. 5. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
410/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 10. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
409/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Vay Ádám u. 5. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
408/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Fecske u. 38. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
407/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 2/B társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
406/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Rákóczi út 69. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
405/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 24. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
404/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Dobozi u. 7-9. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
403/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 12. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
402/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 23. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
401/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Rökk Szilárd u. 11. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
400/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Népszínház u. 47. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
399/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Gutenberg tér 3. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
398/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Salétrom u. 6. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
397/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Nagy Fuvaros u. 7. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
396/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 4. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
395/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII, Bíró Lajos u. 30-32. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
394/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Baross u. 119/A társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
393/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Harminckettesek tere 3. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
392/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Illés u. 36. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
391/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Práter u. 67. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
390/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Népszínház u. 35. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
389/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Kiss József u. 5. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
388/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Szigony u. 10. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
387/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 43/B társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
386/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Illés u. 18. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
385/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Bíró Lajos u. 37. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
384/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 4-6. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
383/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Auróra u. 16. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
382/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Rákóczi út 29. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
381/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Visi Imre u. 11. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
380/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Baross u. 129. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
379/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Tolnai Lajos u. 36. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
378/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., József körút 52-56. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
377/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Bródy Sándor u. 30/A társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
376/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Bródy Sándor u. 13. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének
375/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Mária u. 11. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
374/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Vajdahunyad u. 28. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
373/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Lőrinc pap tér 3. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
372/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Krúdy u. 12. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
371/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Szemafor u. 8. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
370/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Baross u. 59. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
369/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Salétrom u. 10. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
368/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Kőris u. 12. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
367/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Hungária körút 18. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
366/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIlI., Százados út 15-27 társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
365/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Mátyás tér 5/A társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
364/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Lujza u. 38. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
363/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Delej u. 51. 19. lph. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
362/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Krúdy u. 14. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
361/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Szigetvári u. 6/A társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
360/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Baross u. 10. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
359/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Alföldi u. 16-18. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
358/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Illés u. 36. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
357/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Visi Imre u. 10. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
356/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII., Szeszgyár u. 12. társasház pályázaton kívüli támogatási igényének elbírálása
355/2021.
(VI. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 34. fsz. 8. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés, valamint bérbeszámítási megállapodás megkötése
354/2021.
(VI. 14.)
Budapest VIII. kerület, Vajda Péter u. 7-13. földszint 4. szám alatti üres, nem lakás Céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés
353/2021.
(VI. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. …… szám alatti gépkocsi-beálló bérbeadása
352/2021.
(VI. 14.)
A Budapest VIII. kerület Futó u. 29/b. szám alatti utcai bejáratú, alagsori, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
351/2021.
(VI. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapítása
350/2021.
(VI. 14.)
Üres lakások árverés útján történő elidegenítése
349/2021.
(VI. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca …. szám alatti telekhez kapcsolódó visszavásárlási jog törlésével kapcsolatos döntés
348/2021.
(VI. 14.)
Felelősségbiztosítással kapcsolatos kártérítési igény elbírálása (Budapest, VIII. kerület, Illés u. ………)
347/2021.
(VI. 14.)
A „Vállalkozási szerződés keretében kvantitatív adatok gyűjtése és elemzése tevékenység végzése" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapításáról
346/2021.
(VI. 14.)
A „Vállalkozási szerződés keretében kommunikációs tevékenység végzése" közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapításáról
345/2021.
(VI. 14.)
Együttműködési megállapodás megkötése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel
344/2021.
(VI. 14.)
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című projekttel kapcsolatos döntések
343/2021.
(VI. 14.)
A Bacsó Béla utca időszakos lezárásával kapcsolatban
342/2021.
(VI. 14.)
A társasházak részére kiírt „ZÖLD UDVAR" pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntések meghozataláról
341/2021.
(VI. 11.)
A Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatala
340/2021.
(VI. 09.)
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos döntések
339/2021.
(VI. 07.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. feladatellátásához szükséges ingatlanok kirakatainak ingyenes használata
338/2021.
(VI. 07.)
Polgármesteri döntés a Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2021. évi üzleti tervének elfogadásával kapcsolatos döntés meghozataláról tárgyú előterjesztésben
337/2021.
(VI. 03.)
A Karácsony Sándor Közalapítvány Józsefvárosért 2020. évi beszámolójának elfogadása
336/2021.
(VI. 03.)
A Grundkert Közösségfejlesztő Egyesülettel a Magdolna utca 24. (hrsz.: 35339) szám alatti közösségi kert működtetésére irányuló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló döntés meghozatala
335/2021.
(VI. 03.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtétele a Budapest VIII. kerület Rákóczi út ……. szám alatt található lakás vonatkozásában
334/2021.
(VI. 03.)
A „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntés
333/2021.
(VI. 03.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Golgota tét MOL töltőállomás területén grillcsirkét árusító mozgó autó elhelyezésére
332/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás visszavonása
331/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca ……. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
330/2021.
(VI. 03.)
Eredmény megállapítása a Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárásban
329/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 5. szám alatti helyiség átalakításával kapcsolatos döntés
328/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Szigony utca 37. szám alatti telekre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadása
327/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula u. 4. fsz. 1. szám alatti szám alatti helyiség bérleti jogának átruházásával kapcsolatos döntések
326/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 126. szám alatti helyiség felújításával kapcsolatos döntés meghozatala
325/2021.
(VI. 03.)
Az Új Teleki Téri Piac G jelű 3. szám alatti üzlethelyisége üzlet- és termékkör módosításáról, valamint az üzlethelyiség jelenlegi üzletkörre vonatkozó bérleti díjának fenntartása
324/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca ….. szám alatti, …… helyrajzi számon nyilvántartott lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár is eladási ajánlat jóváhagyása
323/2021.
(VI. 03.)
Bérbeadói hozzájárulás megadása az Új Teleki téri Piac A jelű 2. szám alatti üzlethelyisége bérleti jogának átruházásához, valamint az üzlethelyiségnek az egyéni vállalkozás telephelyeként történő bejegyzéséhez
322/2021.
(VI. 03.)
Pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Üllői út 66/B. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
321/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítása
320/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Horánszky u. ….. szám alatti gépkocsi-beálló bérbeadása
319/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Mária utca 17. szám alatti társasházi alapító okirat módosításáról, és a 36646/0/A/12 helyrajzi számon nyilvántartott nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
318/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca ……… szám alatti önkormányzati bérlemény és a Tófalu, Görgey u. ….. szám alatti, magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatala
317/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca ….. emelet …. emelet …. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatala
316/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII., Lovassy László utca …… és …… szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatala
315/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII., Práter utca …….. szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatala
314/2021.
(VI. 03.)
A Budapest VIII. kerület, Szigetvári utca ….. emelet ….. emelet …. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozatala
313/2021.
(VI. 03.)
A 2021. évi „Józsefvárosi Gyermekekért" szakmai kitüntetés odaítélése
312/2021.
(VI. 03.)
A „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések
311/2021.
(VI. 03.)
A REC-RDISC-DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért" című, 963286 azonosító számú projekt vonatkozásában a támogatási szerződés módosítás elfogadása
310/2021.
(V. 31.)
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Műtőfelszerelések beszerzése 2 részben" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában foglaltakkal kapcsolatosan
309/2021.
(V. 31.)
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában foglaltakkal kapcsolatosan
308/2021.
(V. 31.)
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Diagnosztikai orvostechnológiai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában foglaltakkal kapcsolatosan
307/2021.
(V. 31.)
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Orvostechnológiai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Hatóság hiánypótlási felhívásában foglaltakkal kapcsolatosan
306/2021.
(V. 31.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2021. évi Üzleti Tervének elfogadásáról
305/2021.
(V. 31.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2020. évre vonatkozó éves szakmai beszámolójának, a 2020. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és könyvvizsgálói jelentésének elfogadásáról
304/2021.
(V. 28.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. könyvvizsgálói szerződésének meghosszabbítása
303/2021.
(V. 28.)
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása
302/2021.
(V. 28.)
A Rév8 Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása
301/2021.
(V. 28.)
A Rév8 Zrt. 2020. évre vonatkozó közszolgálati beszámolójának elfogadása
300/2021.
(V. 28.)
A Rév8 Zrt. 2021. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása
299/2021.
(V. 28.)
A Rév8 Zrt. 2020. évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elfogadása
298/2021.
(V. 28.)
„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítása
297/2021.
(V. 27.)
A 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadás
296/2021.
(V. 27.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2020. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása
295/2021.
(V. 27.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2020. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása
294/2021.
(V. 20.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér gáz nyomásszabályzó állomás rekonstrukciójához
293/2021.
(V. 20.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 8. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
292/2021.
(V. 20.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci 38. szám alatti ingatlanra kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez
291/2021.
(V. 20.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér gáz nyomásszabályzó állomás rekonstrukciójához
290/2021.
(V. 20.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület Népszínház utcai villamos végállomás felújításához-BKV alépítmény hálózat kiváltása
289/2021.
(V. 20.)
Az Oltalom Sportegyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötése
288/2021.
(V. 20.)
A 2021. évi civil szervezetek, sport szervezetek, valamint az egyházak, egyházi szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról szóló pályázati felhívás közzétételével kapcsolatos döntés meghozatala
287/2021.
(V. 20.)
A Magyar Lovassport Szövetség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
286/2021.
(V. 20.)
A Leonardo 41 Alapítvány az élő kultúráért egy élő kultúrházért 2019. és 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
285/2021.
(V. 20.)
Az „LNR-J/2/2020." típusú bérlakás pályázat eredményének megállapítása
284/2021.
(V. 20.)
Az „LNR-F/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozatala
283/2021.
(V. 20.)
Az „LNR-J/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozatala
282/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Lujza u. ……… szám alatti önkormányzati lakás krízis jellegének törlése mellett történő bérbeadásáról, valamint a Budapest VIII., Lujza utca ………… szám alatti önkormányzati lakás krízislakás céljára történő kijelölés
281/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. ….. szám alatti közszolgálati lakás, VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság dolgozója részére történő bérbeadása
280/2021.
(V. 20.)
A Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület 2020. évi beszámolójának elfogadása
279/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Víg u. 35. szám alatti, 34921 hrsz.-ú ingatlan eladására kiírt pályázat eredményének megállapítása
278/2021.
(V. 20.)
………. a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelmének elbírálása
277/2021.
(V. 20.)
A PKKB előtt ………….. bírósági ügyszám alatt folyamatban lévő perben tett egyezségi ajánlat elfogadása
276/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII., Teleki László tér 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeszámítási megállapodásának ismételt jóváhagyásáról
275/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 15. szám alatti helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapítása
274/2021.
(V. 20.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 10. szám alatti építkezés folytatásához
273/2021.
(V. 20.)
Pályázati kiírás a Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
272/2021.
(V. 20.)
Budapest VIII. kerület Somogyi Béla u. 19. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
271/2021.
(V. 20.)
Pályázati kiírás a Budapest VIII. kerület Horánszky utca 27. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
270/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
269/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület Népszínház utca 34. számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés
268/2021.
(V. 20.)
Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 10-14. szám alatti ingatlan beépítése miatt a Budapest VIII. kerület, Dank6 u. 16. (hrsz: 35316) és Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 5. szám alatti épületek kémény szabványosítási munkálataihoz
267/2021.
(V. 20.)
Vételár és eladási ajánlat jóváhagyása a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca …. (hrsz: …..) bérlős lakás elidegenítéséhez
266/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris utca … alatti … számú gépkocsi-beálló bérbeadása
265/2021.
(V. 20.)
A Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
264/2021.
(V. 20.)
Az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek részére adható bérleti díj kedvezmények
263/2021.
(V. 20.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáról szóló 248/2013. (V1.19.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
262/2021.
(V. 20.)
A nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásával kapcsolatos döntések
261/2021.
(V. 20.)
A népkonyhai ellátáshoz szükséges élelmiszer alapanyag előirányzatának átcsoportosítása
260/2021.
(V. 20.)
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
259/2021.
(V. 20.)
Emléktábla elhelyezése
258/2021.
(V. 20.)
A 27. számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátása
257/2021.
(V. 20.)
A 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
256/2021.
(V. 18.)
A Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. átvilágítása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításával kapcsolatos döntések meghozatalára
255/2021.
(V. 18.)
A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója
254/2021.
(V. 13.)
Az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló, 250/2021. és 251/2021. számú, 2021. május 7-én kelt határozatok módosítása
253/2021.
(V. 13.)
Az „Adásvételi szerződés keretében Microsoft 365 vállalati standard licenszek használati jogának megszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékbatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
252/2021.
(V. 07.)
A dr. Parti Tamás közjegyző előtt, 11064/Ü/1488/2017. közjegyzői ügyszám alatt folyamatban lévő közjegyzői nemperes eljárás megszüntetéséről
251/2021.
(V. 07.)
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Orvostechnológiai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
250/2021.
(V. 07.)
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan diagnosztikai orvostechnológiai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
249/2021.
(V. 07.)
Az "Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
248/2021.
(V. 07.)
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Műtőfelszerelések beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
247/2021.
(V. 07.)
A 2021. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása
246/2021.
(V. 07.)
Az URBACT Transfer Network pályázatban való részvétellel kapcsolatos döntések
245/2021.
(V. 06.)
A "Tedd le a kocsit!" című pályázat eredményének megállapításáról
244/2021.
(V. 06.)
Javaslat komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
243/2021.
(V. 06.)
Az Emberbarát Alapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
242/2021.
(V. 06.)
A 162/2021. (III.25.) számú határozat módosításáról, a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca ………………….. szám alatti önkormányzati lakás, lakhatási krízishelyzetbe került személyek részére történő ideiglenes bérbeadásáról
241/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, Nagy Templom utca…………………………..szám alatti önkormányzati bérlemény és a Medgyesbodzás ……………………. szám alatti, magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
240/2021.
(V. 06.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramkörének a 0,4 kV-os kábel rekonstrukciójához
239/2021.
(V. 06.)
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 3. szám alatti helyiség bérbeadása önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére
238/2021.
(V. 06.)
.................... a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelemének elbírálása
237/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 11-17. szám alatti épületet bérlő Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére
236/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, Stáhly utca 2/A. szám alatti hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiség átalakításához
235/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca……………………….számú gépkocsi beálló bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetése
234/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapítása
233/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 10-12. földszint 16. szám alatti, 34835/0/A/16 helyrajzi számon nyilvántartott bérlős helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
232/2021.
(V. 06.)
A Lujza u. 10. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról szóló megállapodás átruházásával kapcsolatos döntés
231/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, József körút 43. földszint 2. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt versenyeztetési eljárás visszavonása
230/2021.
(V. 06.)
Budapest VIII. kerület, Köris utca 10. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés
229/2021.
(V. 06.)
Bérbeadói hozzájárulás megadása az Új Teleki Téri Piac E/1 jelű ülethelyiségének albérletbe adásához
228/2021.
(V. 06.)
A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 3. szám alatti utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
227/2021.
(V. 06.)
Pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbedására
226/2021.
(V. 06.)
Bérbeadói hozzájárulás csomagautomata telepítéséhez at Új Teleki téri Piac területén
225/2021.
(V. 06.)
A Szigony utca telekalakításával kapcsolatos döntés
224/2021.
(V. 06.)
A „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntés
223/2021.
(V. 06.)
A „Déri Miksa utca felújításához kapcsolódó csőszház és környezete kiviteli tervének elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
222/2021.
(V. 06.)
Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület, Szabó Ervin tér 3. 9. emelet „felülvizsgálat alatt" található teremgarázs 291. számú gépkocsi beállójának vonatkozásában
221/2021.
(V. 06.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának jóváhagyásáról
220/2021.
(V. 06.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Bezerédi utca ………………….em „felülvizsgálat alatt" számú lakás vonatkozásában
219/2021.
(V. 06.)
A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosításáról
218/2021.
(IV. 22.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés
217/2021.
(IV. 22.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 40. szám alatti utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
216/2021.
(IV. 22.)
A Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
215/2021.
(IV. 22.)
A Budapest VIII. kerület, Auróra u. 7. szám alatti, földszinti, 34780/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott bérlős helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
214/2021.
(IV. 22.)
Budapest VIII. kerület Teleki tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítása
213/2021.
(IV. 22.)
Emléktábla elhelyezéséről
212/2021.
(IV. 22.)
A Budapest VIII. kerület, Tömő utca 58. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó késedelmi kötbérrel kapcsolatos döntés
211/2021.
(IV. 22.)
A JÓKÉSZ felülvizsgálatához kapcsolódó döntések
210/2021.
(IV. 22.)
A Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség támogatásáról
209/2021.
(IV. 22.)
A Budapest VIII., Szerdahelyi utca …. és ….. szám alatti épületekben házfelügyelő kijelölésére és ahhoz kapcsolódóan a Budapest VIII., Szerdahelyi u. … szám alatti házfelügyelői szolgálati lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
208/2021.
(IV. 22.)
Dr. Rapi Edit Gyermekorvosi Betéti Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról
207/2021.
(IV. 22.)
AURÓBÉBI Gyermekegészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, a KÉMENES & CSÁKY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításáról
206/2021.
(IV. 22.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Nagytemplom u. 29. földszint 12. szám alatti helyiség vonatkozásában
205/2021.
(IV. 22.)
A 2021. évi közbeszerzési terv elfogadása
204/2021.
(IV. 22.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
203/2021.
(IV. 22.)
A Beruházási megállapodás teljesítési határidejének meghosszabbítása, késedelmes teljesítésének tudomásulvétele
202/2021.
(IV. 22.)
Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért szervezettel kötendő támogatási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról
201/2021.
(IV. 22.)
Javaslat a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
200/2021.
(IV. 13.)
A TIT Kossuth Klub Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
199/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca ….......................... alatti önkormányzati bérlemény és a 2310 Szigetszentmiklós, Komp …...........................szám alatti magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
198/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerületben Szentkirály utca — Mikszáth Kálmán tér — Krúdy utca 10kV-os elektromos földkábel hálózat rekonstrukcióhoz
197/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca 15. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez
196/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 38. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
195/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci 38. szám alatti ingatlanra kisnyomású leágazó gázvezeték építéséhez
194/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi is közútkezelői hozzájárulás megadásáról a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 46. számú ingatlan villamosenergia-ellátás kiépítéséhez
193/2021.
(IV. 13.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 8. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítéshez
192/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Kőris u. 15. szám alatti, 36069 hrsz.-ú ingatlan 5160/10.000 tulajdoni hányadának nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítése
191/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 14. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
190/2021.
(IV. 13.)
Üres lakások árverés útján történő elidegenítése
189/2021.
(IV. 13.)
Bérbeadói hozzájárulás megadása az Új Teleki téri Piac J jelű 1. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogának átruházásához
188/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítása
187/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapítása
186/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, József körút 43. földszint 2. szám alatti helyiség pályázati kiírása
185/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., ….....................................................................................szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
184/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., …...................................................................................... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
183/2021.
(IV. 13.)
A Félúton Alapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
182/2021.
(IV. 13.)
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
181/2021.
(IV. 13.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület ….....................................számú lakás vonatkozásában
180/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., …......................................................... szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
179/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, …..........................................................szám alatti önkormányzati bérlakás, és a…............................................................. szám alatti magántulajdonban álló kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlan lakáscsere szerződéséről
178/2021.
(IV. 13.)
A 2021. évi „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért" szakmai kitüntetések odaítéléséről
177/2021.
(IV. 13.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Nap u. 29. földszint 12. szám alatti helyiség vonatkozásában
176/2021.
(IV. 13.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület …...................................számú lakás vonatkozásában
175/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII., ….......................................szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
174/2021.
(IV. 13.)
A Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódóan
173/2021.
(IV. 13.)
Az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal, a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal és a Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításáról
172/2021.
(IV. 13.)
A 31. számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátásáról
171/2021.
(IV. 13.)
Az 54. számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak biztosítása érdekében egészségügyi feladatellátási előszerződés és egészségügyi feladatellátási szerződés megkötéséről
170/2021.
(IV. 13.)
A Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 65. szám alatti, földszinti, 34625/0/A/1 hrsz.-ú határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
169/2021.
(IV. 12.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (LP5)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
168/2021.
(IV. 08.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca - Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez
167/2021.
(IV. 08.)
A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban az óvodai beiratkozás előkészítéséről
166/2021.
(III. 31.)
A Golgota téri egykori stációk helyreállításával kapcsolatos döntések
165/2021.
(III. 25.)
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
164/2021.
(III. 25.)
A Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
163/2021.
(III. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. ker. Festetics utca 9. útburkolat bontás, a kiszolgáló infrastruktúra létesítéséhez
162/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség szükséglakásként, lakhatási krízishelyzetbe került személyek részére történő ideiglenes jelleggel történő bérbeadásáról
161/2021.
(III. 25.)
A Horváth Mihály téri tervezési szerződéssel kapcsolatos döntések
160/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 35. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséröl
159/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület Vas utca 18. szám alatti helyiség bérleti díjának visszatérítésével kapcsolatos döntések
158/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület Teleki tér 7. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményhirdetésének elhalasztásáról
157/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, József krt. 36. szám alatti, földszinti, 34881/0/A/9 helyrajzi számon nyilvántartott üres raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
156/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Vásár utca 4. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
155/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról
154/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 29/b. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntések
153/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 9. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntések
152/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentése
151/2021.
(III. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 75. alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
150/2021.
(III. 25.)
A Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Napraforgó Egyesített Óvoda körzethatárainak módosításával kapcsolatos döntés meghozataláról
149/2021.
(III. 25.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Nap u. ….. ……….. számú lakás vonatkozásában
148/2021.
(III. 25.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6. földszinti helyiség vonatkozásában
147/2021.
(III. 25.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
146/2021.
(III. 25.)
A Ganz negyed kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, valamint az erre a területre hatályos GTKÉSZ módosítás elindítása
145/2021.
(III. 18.)
A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes használatba adásáról
144/2021.
(III. 18.)
Hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez
143/2021.
(III. 18.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 98. szám alatti helyiség bérbeadására kiírt pályázati eljárás eredményének megállapításáról
142/2021.
(III. 18.)
A "Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
141/2021.
(III. 16.)
A káptalanfüredi gyermek- és utánpótlástábor kialakításával kapcsolatos elszámolásokról
140/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca átépítésének (Rákóczi tér - Nagy Fuvaros utca között) útépitési és forgalomtechnikai engedélyezési tervéhez
139/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Verseny utca 1-3. területén monitoring/termelő kutak létesítéséhez
138/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a KAMIN GROUP Kft. részére - Budapest VIII. kerület, Tolnai L. u. 24. II. 14.
137/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 27. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
136/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. Szent József Plébánia körbekerítéséhez
135/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 2. szám alatti, földszinti, 35550/0/A/23 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenitésével kapcsolatos döntés meghozataláról
134/2021.
(III. 11.)
Otthon-felújítási támogatás pályázat kiírásáról
133/2021.
(III. 11.)
Boross Sándornak a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelmének elbírálásáról
132/2021.
(III. 11.)
Szikora Sándor László a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelemének elbírálásáról
131/2021.
(III. 11.)
Boross Józsefnek a köztemetés megfizetése végett benyújtott részletfizetési kérelmének elbírálásáról
130/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti helyiség telephelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásról
129/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 15. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírásáról
128/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, a Budapest VIII. kerület, MVM NEXT ZRT. és a Gázláng utcai Országos Traumatológiai Intézet optikai kapcsolat kiépítéséről
127/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, József krt. 83. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról
126/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére
125/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 helyrajzi számú helyiség bérlőjének részletfizetési kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról
124/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírásáról
123/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Víg utca 28. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
122/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó késedelmi kötbér teljesítési bankgarancia lehívásával kapcsolatos döntés meghozataláról
121/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 2/B. …..........szám alatti, …...............helyrajzi számon nyilvántartott lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
120/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 3. szám alatti társasház alapító okirat módosításáról
119/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan megkötött „Energiahatékonyságba bevont épületekben zöldudvar kialakítás (LP4) — 1. rész" tárgyú vállalkozási szerződés módosítása
118/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Bérházak üzemeltetési költségcsökkentése (LP3)" tárgyú eljárásban kötött 1. rész szerződésének módosítása
117/2021.
(III. 11.)
Eredmény megállapítása a „Kommunikációs szakértelem beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
116/2021.
(III. 11.)
A Budapest VIII., Nagy Fuvaros utca 2/B. …...............szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalira
115/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Motivációs csomagok (műszaki cikkek) beszerzése (FP1)" és „Motivációs csomagok (bútorok) beszerzése (FP1)" tárgyú közbeszerzési eljárások eredményének megállapítása
114/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan a "Szomszédsági házfelügyelő" programelemet érintő személyügyi változásokról
113/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Közbiztonsági Alprogram szakmai programfelelőseinek szerződéséivel kapcsolatos döntések
112/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal kapcsolatos döntések
111/2021.
(III. 11.)
A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Virosrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „LP5 Család - és Lakóház mentorálás - Közösségi programok - A „settlement" típusú lakóközösségi program" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása
110/2021.
(III. 11.)
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások módosítása
109/2021.
(III. 11.)
A FiDo tér elnevezésével kapcsolatos döntés
108/2021.
(III. 11.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület József krt. 50. ………..számú lakás vonatkozásában
107/2021.
(III. 11.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 23. szám alatti gépkocsi beálló vonatkozásában
106/2021.
(III. 11.)
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, 2021. évi kormányzati pályázaton történő részvétel
105/2021.
(III. 11.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 1. szám alatti ingatlanon felújítási, karbantartási munkák elvégzéséhez
104/2021.
(III. 09.)
A 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet rendelkezéseihez kapcsolódó döntések meghozatalára — lakások és helyiségek árverésével kapcsolatos döntés meghozatala
103/2021.
(III. 09.)
A 104/2021. (III.5.) Kormányrendelet rendelkezéseihez kapcsolódó döntés meghozatalára — LNR-J/2/2020 lakáspályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
102/2021.
(II. 26.)
A Rév8 Zrt. 2021. évi Közszolgáltatási szerződésének elfogadása
101/2021.
(II. 26.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. irányítási struktúrájáról és közfeladat ellátásáról figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira
100/2021.
(II. 26.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira - Tulajdonosi döntés a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról
99/2021.
(II. 26.)
Tulajdonosi döntés a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. tulajdonosi kontrolljának megvalósításáról figyelemmel a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzése megállapításaira
98/2021.
(II. 25.)
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos döntés meghozataláról
97/2021.
(II. 25.)
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
96/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 19. szám alatti ingatlan vízbekötés bővítésére
95/2021.
(II. 25.)
A vagyonvédelmi kamerák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálására
94/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
93/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 2. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
92/2021.
(II. 25.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Önkormányzati rendelet megalkotásához kapcsolódó képviselő-testületi döntések meghozataláról
91/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi es közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utca, Magyarok Nagyasszonya tér, Szenes Iván tér, Gaál Mózes utca, Delej utca területén gázvezeték építéséhez
90/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, troli vonal áramellátás nyomvonalon kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítéséhez
89/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Trefort utca 3-5. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
88/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai villamos végállomás felújításához
87/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, József krt. 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
86/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/4/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozataláról
85/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 22-24. szám alatti helyiség (hrsz.: 35081/0/4/56) székhelyként történő bejegyeztetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó döntés meghozataláról
84/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
83/2021.
(II. 25.)
"az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről szóló határozat módosításáról"
82/2021.
(II. 25.)
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosításáról
81/2021.
(II. 25.)
Javaslat a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer működtetéséről
80/2021.
(II. 25.)
A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására, valamint 2021. évi béren kívüli cafetéria juttatásának
79/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Tömő utca 23/B szám alatti, 36193 helyrajzi számú, és a Budapest, Tömő utca 23/A. szám alatti, 36194 helyrajzi számú ingatlanokra külön-külön megkötendő adásvételi szerződések jóváhagyásáról
78/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás módosítása, a Budapest VIII. kerület, Jázmin utcai (Szigony utca - Tömő utca között) kisnyomású gázvezeték rekonstrukciós munkákhoz
77/2021.
(II. 25.)
Tulajdonosi hozzájárulás kémény megszüntetéséhez a KAMIN GROUP Kft. részére -Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 21.
76/2021.
(II. 25.)
A Budapest VIII. kerület, Hock János utca …………………. szám alatti lakás bérbeadásáról
75/2021.
(II. 25.)
A Népkonyha megemelt adagszámának fenntartásáról
74/2021.
(II. 16.)
A „Hivatali-önkormányzati adóküldemények előállítása és postai feladása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről
73/2021.
(II. 16.)
Az Európai Bizottság Migrációs Ügyek és Uniós Belügyek Főigazgatósága által a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz (pl. munkahelykeresés, egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" című felhívásra a pályázat konzorciumi partnerként történő benyújtásáról
72/2021.
(II. 15.)
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti engedélyező szerv kijelöléséről
71/2021.
(II. 15.)
Az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, munkáltatói jogkörbe és fenntartói hatáskörbe utalt rendelkezésekről
70/2021.
(II. 15.)
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról
69/2021.
(II. 15.)
A Napraforgó Egyesített Óvoda 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozataláról
68/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca 11. szám alatti, 35582 helyrajzi számú ingatlan udvarának vészhelyzeti területhasználatának jóváhagyásáról
67/2021.
(II. 11.)
"A Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitáció című projekt keretében megvalósuló, ""Problémaorientált Közösségi Rendészet keretében képzési feladatok ellátása"" tárgyú megbízási szerződés módosításáról"
66/2021.
(II. 11.)
Komposztládák igénylésére vonatkozó pályázatok elbírálása
65/2021.
(II. 11.)
A Dr. ÉGSZÍNKÉK KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról
64/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII., Hock János utca ........... szám alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
63/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó visszavásárlási jogról lemondó nyilatkozattal kapcsolatos döntés meghozataláról
62/2021.
(II. 11.)
Javaslat a 474/2020. (XII. 17.) számú polgármesteri döntés visszavonására és új döntés meghozatalára (Budapest VIII. kerület, Német u............ szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel, pénzbeli megváltással történő megszüntetése)
61/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII. kerület Kőfaragó utca 5. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására, es új nyilvános, egyfordulós pályázat kiírásáról
60/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII., Lovassy László utca ........... és ........... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
59/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII., Dobozi utca ...... és ....... szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
58/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII. kerület, József körút 33. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentéséről
57/2021.
(II. 11.)
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 4. és 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának csökkentésére
56/2021.
(II. 11.)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ............ szám alatti lakás és a mellette lévő Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca ............ szám alatt található lakásokkal kapcsolatos építési tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
55/2021.
(II. 11.)
Üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről
54/2021.
(II. 11.)
A "Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) szolgáltatás beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításával kapcsolatos döntések meghozataláról
53/2021.
(II. 11.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. esetében új telephely bejegyzéséről
52/2021.
(II. 04.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
51/2021.
(II. 04.)
Kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
50/2021.
(II. 04.)
Fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
49/2021.
(II. 04.)
Fakárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálása
48/2021.
(II. 04.)
A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázati kiírásáról
47/2021.
(I. 29.)
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca … … emelet … szám alatti önkormányzati lakás átmeneti kijelöléséről és közérdekű célok megvalósítása érdekében történő használatba adásáról
46/2021.
(I. 29.)
Az anyakönyvvezetők részére a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események lebonyolításáért fizetendő díjazás mértékének emeléséről
45/2021.
(I. 28.)
A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
44/2021.
(I. 28.)
Üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítéséről
43/2021.
(I. 28.)
Karácsony Sándor Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozataláról
42/2021.
(I. 28.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület Szabó Ervin tér 3. 9. emeleti teremgarázsban található 291. számú gépkocsi beálló vonatkozásában
41/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Víg utca …………. szám alatti lakás és a mellette lévő Víg utca ………… szám alatti üres lakás csatolásáról
40/2021.
(I. 28.)
Az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2020. évre történő engedélyezéséről
39/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület Baross utca 98. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
38/2021.
(I. 28.)
A Corvin Áruház felújításával kapcsolatos döntések meghozatalától
37/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Kis Fuvaros utca 9. földszint 2. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
36/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Lujza utca 27-29. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
35/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozataláról
34/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII., ………………… utca ……………………. szám alatti lakások csatolásával kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 15. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
32/2021.
(I. 28.)
A polgármester 2020. évi szabadságának felhasználásról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint tárgyévi szabadságának megállapításáról
31/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. szám alatti 35635/0/A/34 hrsz.-ú helyiség bérlőtársi jogviszonyának megszüntetéséről és szerződés meghosszabbításáról
30/2021.
(I. 28.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület József krt. 11. fszt. 30. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
29/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 16. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség pályázati kiírásáról
28/2021.
(I. 28.)
Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételéről a Budapest VIII. kerület ……….. u. …………. emelet ….. számú üzlethelyiség besorolású ingatlan vonatkozásában
27/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Futureal New Ages Ingatlanfejlesztő Kft. részére, a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 23/a. szám alatti ingatlanon megvalósítandó parkosított területen tervezett szökőkút vízellátásához szükséges tervdokumentáció közműszolgáltató felé beadásához
26/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 9. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
25/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. földszint ajtó Ü5. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázati kiírás eredményének megállapításáról, valamint a helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat ismételt kiírásáról
24/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Mikszáth tér 3. szám alatti ingatlan vízbekötések kiépítéséhez, illetve megszüntetéséhez
23/2021.
(I. 28.)
A Budapest VIII. kerület, Festetics György utca 9. szám alatti telekhez kapcsolódó kötbérfizetési kötelezettséggel kapcsolatos döntés jóváhagyásáról
22/2021.
(I. 28.)
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 3. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásának kiépítéséhez
21/2021.
(I. 28.)
Az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott támogatási szerződések teljesítési határidejének módosításáról
20/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Práter utca 30-32. szám alatti teremgarázsban levő … számú gépkocsi-beálló bérbeadására
19/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, ……………….. utca ………. épület ……. szám alatti, ………….. helyrajzi számú lakás 1/12 arányú tulajdonjogának ajándékozási szerződés keretében történő átruházásával kapcsolatos döntés meghozataláról
18/2021.
(I. 28.)
Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. szám alatti teremgarázsban levő … számú gépkocsi-beálló bérbeadására
17/2021.
(I. 28.)
Az Otthon-felújítási pályázatok teljesítési határidejének meghosszabbítására, késedelmes teljesítésének tudomásulvételéről
16/2021.
(I. 26.)
A „Könyvvizsgálói feladatok ellátására" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
15/2021.
(I. 21.)
A Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által jogalap nélkül birtokolt ingatlanok és ingó vagyontárgyak visszaszerzése érdekében eljárások megindítása
14/2021.
(I. 20.)
A „Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról” szóló rendelettervezet véleményezéséről
13/2021.
(I. 15.)
Az „MCS/2020.” típusú bérlakás pályázat eredményének megállapításáról szóló 410/2020. (XII.04.) számú határozat módosításáról
12/2021.
(I. 15.)
A „Bérlakás felújítás Józsefvárosban" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
11/2021.
(I. 15.)
A „Budapest, VIII. kerület Tömő u. 23/A. és 23/B. szám alatti épület kiürítése miatti cserelakások felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
10/2021.
(I. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Baross utca 86. földszint 70. szám alatti, 35527/2/A/70 helyrajzi számú üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
9/2021.
(I. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséről
8/2021.
(I. 14.)
Üres lakások árverés útján történő elidegenítéséről
7/2021.
(I. 14.)
A „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer szerver felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
6/2021.
(I. 14.)
A „Budapest Főváros VIII. kerületének területén üzemelő térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítási munkái” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról
5/2021.
(I. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám alatti, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozataláról
4/2021.
(I. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 21. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról
3/2021.
(I. 14.)
A Budapest VIII. kerület, Hock János utca 9. I. emelet 21. szám alatti, 35562/0/A/21 helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról
2/2021.
(I. 07.)
A Budapest VIII. ker. Tömő utca ……………... szám alatti lakás krízishelyzetbe került személyek részére történő bérbeadásáról
1/2021.
(I. 07.)
Javaslat a "LNR-J/2/2020. típusú” pályázat eljárási határidőinek módosítására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben