Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Szervezeti egységek

Hatósági Ügyosztály - Igazgatási Iroda

A járványhelyzetnek megfelelő ügyfélfogadási rendről itt olvashat részletesen: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas

Általános tájékoztatás és időpontfoglalás: 06-1-459-2164
Közterület használattal kapcsolatos hozzájárulások: 06-20-261-9981
Igazgatas@jozsefvaros.hu

___________________

 

Az Igazgatási Iroda az alábbi feladatokat látja el:

 

I. Jegyzői hatósági hatáskörben eljárva:

1. Kereskedelmi és ipari tevékenységek, üzleti és nem üzleti célú szálláshelyek nyilvántartásba vétele és engedélyezését,

2. Állatvédelmi hatáskört,

3. Birtokvédelmi eljárások lefolytatását,

4. Elsőfokú környezetvédelmi feladatokat,

5. Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárást,

6. Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárásokat,

7. Társasházak törvényességi felügyeleti eljárását.

II. Önkormányzati hatósági hatáskörben eljárva:

1.   Közterület használati hozzájárulással kapcsolatos eljárásokat.

A fenti eljárások többnyire kérelemre, egyes esetekben hivatalból indulnak.  Az ügyintézésük könnyítése érdekében forma nyomtatványokat szerkesztettünk, melyek kitöltésével és a jogszabályok által előírt mellékletek csatolásával megindíthatják az eljárást.

Természetes személyek és egyéni vállalkozók - a hatályos jogszabályok értelmében (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés és 10. §) - a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal/Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére szóló kérelmeket/beadványokat személyesen, írásban, postai úton, vagy elektronikus módon terjeszthetik elő. Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus úton történő kapcsolatfelvételnek. Elektronikus kapcsolatfelvételre a saját Ügyfélkapujáról van lehetősége oly módon, hogy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül elektronikus űrlapot nyújt be, vagy ügyfélkapuján keresztül ú.n. e-papírt juttat el a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára. Ügyfélkapuját itt éri el: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/. Ha még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor a regisztráció módjáról szintén ezen az oldalon tájékozódhat.

Nem természetes személyek (pl.: cégek) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal/ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére szóló kérelmüket/beadványukat kizárólag elektronikus módon terjeszthetik elő. Az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus úton történő kapcsolatfelvételnek. Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítás követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérhetőségen keresztül a szervezet nevében elektronikus űrlap kerül benyújtásra, vagy a szervezet Cégkapuján keresztül ú.n. e-papír kerül eljuttatásra a Hivatal/Önkormányzat Hivatali Kapujára.

A hatósági eljárásokkal kapcsolatban néhány fontos dologra hívjuk fel figyelmét.

Az Igazgatási Iroda szakmai tevékenysége során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényben (Ákr.) foglalt eljárási rend – kivétel a birtokvédelmi eljárások - szerint folytatja le az egyes hatósági eljárásokat.

Az Ákr. szerint az általános ügyintézési határidő 60 nap, (kivéve azokat az eseteket, ahol a szakmai jogszabályok rövidebb határidőt szabnak meg az eljárás lefolytatására) amelyet a beadványnak a hatósághoz történő érkezésétől kell számítani, az érdemi döntés közlésének napjával bezáróan (postázás, közvetlen átadás).

Az Igazgatási Iroda szakmai tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:

Kereskedelmi ügyek

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.)

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv.

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet

- a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

- a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet

- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet

- az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 28/2017.  (VI.15.) önkormányzati rendelete

- a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelete

 

Birtokvédelem:

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet

 

Állatvédelem:

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

 

Környezetvédelem:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.

- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

- a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V. 14.) önkormányzati rendelet

- a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII.1.) önkormányzat rendelete

- a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságáról szóló 62/2007 (XI.13.) önkormányzati rendelet

 

Talált tárgyak eljárása:

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

 

Közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárás:

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendelet

 

Társasházak törvényességi felügyeleti eljárása:

a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

 

Közterület használati hozzájárulással kapcsolatos eljárás:

A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv.

A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendelet.

 

 

 

Ügyfélfogadás

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
13.30-18.00-8.15-16.30-8.15-11.30

Elérhetőségek

Cím: II. em.

Telefon: 459-2164

E-mail: igazgatas@jozsefvaros.hu

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2532
irodavezető-helyettes, birtokvédelem, fakivágás459-2281
titkárnő, általános tájékoztatás, időpontfoglalás459-2164
ipar-kereskedelmi (üzlet, szálláshely, telephely, piac, vásár, bevásárlóközpont) ügyintéző459-2171
ipar-kereskedelmi ügyintéző459-2175
ügyintéző459-2298
ipari-kereskedelmi ügyintéző459-2174
közterület foglalási ügyintéző459-2274, 06-20-261-9981
törvényességi felügyelettel kapcsolatos; birtokvédelmi ügyintéző459-2586
állatvédelmi; környezetvédelmi (magántelken lévő hulladék, parlagfű); talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintéző459-2550
közösségi együttéléssel kapcsolatos ügyek ügyintéző459-2126
közterület foglalási ügyintéző459-2272
környezetvédelmi (zajvédelem) ügyintéző459-2293

Kapcsolódó ügyek

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben