Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Szervezeti egységek

Humánszolgáltatási Ügyosztály - Családtámogatási Iroda

A járványhelyzetnek megfelelő ügyfélfogadási rendről itt olvashat részletesen: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas

___________________

Közérthető tájékoztató az igényelhető támogatásokról:https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75246/tajekoztato-onkormanyzati-tamogatasokrol

Igényeljen önkormányzati támogatást online! https://old.jozsefvaros.hu/hasznos/75543/igenyeljen-onkormanyzati-tamogatast-online

A Családtámogatási Iroda címe: 1082 Budapest Baross u. 66-68. (bejárat a Német utca felől), lásd a képen:
 
A Családtámogatási Irodán (Baross utca 66-68, bejárat a Németh utca felől) az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra. Ezen az irodán a személyes ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 10 fő tartózkodhat.

A Családtámogatási Irodán történő várakozás során az ügyfelek kötelesek a 1,5 méteres védőtávolságot betartani. Az ügyfelek fogadásának sorrendjét sorszámos rendszer biztosítja. Az utolsó sorszám legkésőbb az ügyfélfogadási idő lejárta előtt 15 perccel adható ki.
 

A Családtámogatási Iroda szakmai tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.),
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) számú Kormány rendelet,
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényben  (Ákr.),
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
  • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) számú Kormány rendelet,
  • A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete (ÖR),
  • A szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről szóló 32/2019. (VIII.22.) önkormányzati rendelete.

A Családtámogatási Iroda többek között az alábbi hatósági feladatokat látja el:
1. Települési és rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek döntésre előkészítése,
2. Szénmonoxid-érzékelő iránti kérelmek döntésre előkészítése,
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat koordinálása,
4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek elbírálása.

1. , 2. Települési és rendkívüli települési támogatás valamint szénmonoxid érzékelő:
Az Szt. alapján a települési és rendkívüli települési támogatás esetében a hatáskörrel rendelkező szerv a Képviselő-testület, azonban az ÖR-ben ez a hatáskör át  lett ruházva a polgármesterre, ezért a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat:
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet alapján, évenként kerül(het) kiírásra.

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A Gyvt. alapján a Jegyző rendelkezik hatáskörrel.
A fenti eljárások leginkább kérelemre indulnak.  Az ügyintézésük könnyítése érdekében forma nyomtatványokat szerkesztettünk, melyek kitöltésével és a jogszabályok által előírt mellékletek csatolásával megindíthatják az eljárást.
A támogatások igénybevételének feltételeiről, a csatolandó mellékletekről részletes tájékoztatót talál itt: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugy/132
A beadványokat az ügyfeleknek, elektronikus úton (www.epapir.gov.hu), papír alapon kell eljuttatniuk postán, vagy személyesen, esetleg meghatalmazott képviselő útján.
Az aktuális ügyfélfogadási rendről itt tájékozódhat: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyfelfogadas
A hatósági eljárásokkal kapcsolatban néhány fontos dologra hívjuk fel figyelmét:
 
  • A Családtámogatási Iroda szakmai tevékenysége során Ákr.-ben foglalt eljárási rend szerint  folytatja le az egyes hatósági eljárásokat.
  • Az Ákr. szerint az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet a beadványnak a hatósághoz történő érkezésétől kell számítani, az érdemi döntés közlésének napjával bezáróan (postázás, közvetlen átadás). Sommás eljárásban (a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél) az ügyintézési határidő 8 nap.
  • Az Szt. 16. § alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

A Családtámogatási Iroda által fenntartott adatbázis:
Winszoc rendszer, ami az ügyfelek személyes adatait, illetve a támogatásokat tárolja az adatvédelmi előírásoknak megfelelően. 
Az ügyfelek jogai és kötelezettségeiről szóló általános tájékoztató itt, és az adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.

Ügyfélfogadás

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
13.30-18.00 8.15-16.30 8.15-11.30

Elérhetőségek

Cím: 1082 Budapest Baross u. 66-68. (bejárat a Német utca felől)

Telefon: 459-2277, 06-20-539-0533

E-mail: szocialis@jozsefvaros.hu

Munkatársak

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető210-0130/13
irodavezető-helyettes210-0130/19
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/21
ügykezelő210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/14
ügyintéző
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/16
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/83
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/15
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/31
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/17
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/18
ügyintéző210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/20

Kapcsolódó ügyek

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben