Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Munkatársak

Polgármester

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
polgármester459-2524

Alpolgármesterek

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
alpolgármester459-2206
alpolgármester459-2109
alpolgármester459-2542

Polgármesteri Kabinet

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
kabinetvezető459-2223
sajtófőnök459-2533
hajléktalanügyi referens459-2253
Kommunikációs vezető
alpolgármesteri referens (Szili-Darók Ildikó)
személyi asszisztens (Nagy Zsófia)
gyermekügyi referens

Titkárság

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
személyi asszisztens (Pikó András)459-2524
személyi asszisztens (Illés Péter)459-2223
asszisztens (Dr. Erőss Gábor)459-2206
asszisztens
személyi asszisztens (Rádai Dániel)459-2109
titkárnő-ügyintéző459-2201

Közösségi Részvételi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
Közösségi Részvételi Iroda irodavezető06-20-381-8996
Közösségi Részvételi Iroda közösségszervező: civil szervezetek és közösségek, közösségi kezdeményezések, konzultációk, önkéntesség459-2139
Közösségi Részvételi Iroda asszisztens: események, fórumok, offline tájékoztatás, önkéntesség459-2139
Közösségi Részvételi Iroda ügyfélfogadási-adminisztrációs referens: zöld szám, adminisztráció459-2139
informatikus, webfejlesztő
Közösségi Részvételi Iroda asszisztens: zöld szám, adminisztráció459-2139

Jegyző

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
jegyző
titkárnő459-2208

Aljegyző

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
aljegyző459-2133
titkárnő459-2212

Jegyzői Referatúra

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyintéző
referens
referens
belső kontroll koordinátor

Személyügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2153
irodavezető-helyettes459-2156
munkavédelmi, személyügyi referens459-2155
személyügyi ügyintéző459-2154
ügyintéző
személyügyi ügyintéző459-2234

Informatika

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2431
informatikus-koordinátor459-2322
informatikus459-2189
informatikus459-2189
informatikus459-2324
informatikus459-2189

Jogi és Szervezési Ügyosztály

Szervezési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2160
szervezési ügyintéző 459-2159
szervezési ügyintéző 459-2151
szervezési ügyintéző 459-2220
szervezési ügyintéző 459-2188
képviselői referens459-2183
szervezési ügyintéző 459-2162
nemzetiségi ügyintéző459-2528
központi fénymásoló459-2501
szervezési ügyintéző459-2127
szervezési ügyintéző459-2199
nemzetiségi ügyintéző459-2528

Jogi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2540
jogtanácsos459-2182
ügykezelő459-2280
jogi referens459-2592
jogi referens459-2593
jogi referens

Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Ügyosztály

Ügyviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2210
postabontó – ügykezelő459-2549
iktatási ügyintéző459-2187
iktatási ügyintéző459-2561
iktatási ügyintéző459-2141
kézbesítő459-2546
irattáros459-2186
ügyfélszolgálati munkatárs 459-2100
iktatási ügyintéző459-2165
postabontó – ügykezelő459-2529
irattáros
 06-20-303-6510

Ügyfélszolgálati Iroda

Belső Ellenőrzési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2184
adminisztrátor459-2506
belső ellenőr459-2254

Városépítészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
főépítész, irodavezető
irodavezető-helyettes: településrendezési feladatok
ügyintéző: tervtanács, szobrok, emléktáblák, helyi építészeti értékek védelme
ügyintéző: településképi bejelentési eljárások, hatósági bizonyítvány kiállítása459-2509
ügyintéző: térinformatikus
ügyintéző: településképi kötelezések
ügyintéző: településfejlesztés
projekt koordinátor
asszisztens: időpont egyeztetés459-2157

Gazdasági Vezető

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
gazdasági vezető459-2235

Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2276
asszisztens, ügyintéző459-2567

Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető: környezet-és klímavédelemhez kapcsolódó feladatok ellátása, zöld udvar és komposztláda pályázatok459-2552
közútkezelői ügyintéző459-2230
ügyintéző: parkolással és forgalomtechnikával összefüggő feladatok (parkolómegváltás, kizárólagos parkolók és koncentrált rakodók kijelölése), utcanévtáblák pótlása, társasházi kamerapályázat ügyeinek intézése459-2594
klíma és környezetvédelmi koordinátor459-2576

Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
építészmérnök
közbeszerzési referens459-2527
pályázati referens459-2195
ügyintéző

Vagyongazdálkodási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
elemzési ügyintéző459-2278
ügyintéző: társasházak életveszély elhárítása iránti kérelmeivel kapcsolatos ügyintézés, társasházak felújítási pályázatainak elszámolása, Világos Kapualjak-pályázatok elszámolása459-2568
ügyintéző
ügyintéző
Vagyongazdálkodási ügyintéző459-2595

Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető
iktatási ügyintéző
ügyintéző459-2235

Pénzügyi és Számviteli Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2290
ügyintéző
könyvelő459-2242
ügyintéző459-2591
ügyintéző459-2244
ügyintéző459-2135
ügyintéző459-2585
ügyintéző459-2243
pénzügyi és számviteli ügyintéző459-2289
ügyintéző459-2167
ügyintéző459-2295
ügyintéző459-2244
pénzügyi és számviteli referens459-2246
pénztári ügyintéző459-2237
ügyintéző459-2246
ügyintéző459-2245
ügyintéző459-2248
bérszámfejtő459-2247
ügyintéző459-2237

Adóügyi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
ügykezelő
adóügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző

Belső Ellátási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2261
gondnoksági ügyintéző459-2574
ügyintéző459-2240
gondnoksági ügyintéző459-2263
gondnoksági ügyintéző459-2563
gondnoksági ügyintéző459-2262
gondnoksági ügyintéző459-2505
karbantartó
karbantartó

Költségvetési Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2285
költségvetési ügyintéző459-2283
költségvetési ügyintéző459-2518
költségvetési ügyintéző459-2547

Hatósági Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2170

Építésügyi Iroda 2020. március 1. napjával megszűnt, építéshatósági ügyek intézésére a Polgármesteri Hivatalban nincs lehetőség.

Igazgatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2532
irodavezető-helyettes, birtokvédelem, fakivágás459-2281
titkárnő, általános tájékoztatás, időpontfoglalás459-2164
ipar-kereskedelmi (üzlet, szálláshely, telephely, piac, vásár, bevásárlóközpont) ügyintéző459-2171
ipar-kereskedelmi ügyintéző459-2175
ügyintéző459-2298
ipari-kereskedelmi ügyintéző459-2174
közterület foglalási ügyintéző459-2274, 06-20-261-9981
törvényességi felügyelettel kapcsolatos; birtokvédelmi ügyintéző459-2586
állatvédelmi; környezetvédelmi (magántelken lévő hulladék, parlagfű); talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintéző459-2550
közösségi együttéléssel kapcsolatos ügyek ügyintéző459-2126
közterület foglalási ügyintéző459-2272
környezetvédelmi (zajvédelem) ügyintéző459-2293

Anyakönyvi Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető
irodavezető-helyettes, anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
címképzési-, címigazolási-, lakcímrendezési ügyintéző
anyakönyvvezető
köztemetési ügyintéző
anyakönyvvezető
adminisztratív munkatárs, irattáros
ügyviteli ügyintéző, általános tájékoztatás459-2106
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző
anyakönyvvezető
hagyatéki ügyintéző
anyakönyvvezető
ügyviteli ügyintéző459-2176
anyakönyvvezető
hagyatéki és gyámhatósági ügyintéző
anyakönyvi iktató

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető459-2192

Családtámogatási Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető210-0130/13
irodavezető-helyettes210-0130/19
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/21
ügykezelő210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/14
ügyintéző
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/16
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/83
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/15
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/31
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/17
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/18
ügyintéző210-0130
szociális és gyermekvédelmi támogatási ügyintéző210-0130/20

Humánkapcsolati Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2588
titkárnő ügyintéző459-2193
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2197
intézményfelügyeleti ügyintéző459-2260
ügyintéző459-2130
tanügy-igazgatási ügyintéző459-2551

Közterület-felügyeleti Ügyosztály

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
ügyosztályvezető06-20-277-7207
ügyosztályvezető-helyettes210-9500/101

Ügyfeldolgozó Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
csoport-/szolgálatvezető210-9500/103
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
ügyfélszolgálati munkatárs, diszpécser210-9500/100
szabálysértési és közigazgatási ügyintéző210-9500/108
titkár-ügyintéző210-9500/100
titkár/ügyintéző210-9500/105

Rendészeti Iroda

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
iroda-/szolgálatvezető210-9500/102
szolgálatirányító210-9500/109
szolgálatirányító210-9500/109
szolgálatirányító210-9500/109
szolgálatirányító-helyettes210-9500/109
térfigyelő irányító
körzeti rendész210-9500
körzeti rendész210-9500
körzeti rendész 210-9500
körzeti rendész210-9500
körzeti rendész210-9500
körzeti rendész210-9500
körzeti rendész210-9500

Őrszolgálat

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben