Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Birtokvédelmi eljárás

 Birtokvédelem: A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. (Ptk. 5:5.§ (1) bek.)

Birtokos: Birtokosnak az tekinthető, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. (Ptk. 5:1. § (1) bek.)

Birtokvédelem ügyében eljár: Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól. A bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. (Ptk. 5:7.§ (1)-(2) bek.)

A bíróság mellett a tényleges birtoklási helyzet alapján, egy éven belül a jegyzőtől is kérhető birtokvédelem. (Ptk. 5:8.§ (1) bek.)

A jegyző által lefolytatott birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

Eljáró szervezeti egység: Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda

Elérhetőség: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 205.

Ügyfélfogadás:           

Hétfő:    13.30-18.00
Szerda:    8.15-16.30
Péntek:    8.15-11.30

Ügymenet leírása:
A birtokvédelmi eljárás kizárólag kérelemre indulhat, amit annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A kérelem kötelező tartalmi elemeit (*) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése határozza meg. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.

A kérelmet és a csatolt bizonyítékokat a jegyző hivatalos iratként elektronikusan, vagy postai úton nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt (tolmács szükségessége esetén harminc) napon belül folytatja le. (Az eljárási határidőbe nem számítanak bele a külön jelzett(**) időtartamok.)

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be. A tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlére, a felek, tanúk meghallgatására kerülhet sor.

A bizonyítási eljárás lezárása után a jegyző a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozza meg a határozatát.

Ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta, elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja. Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

A jegyző elutasítja továbbá a kérelmet akkor is, ha: megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát; az eljárás okafogyottá vált; a kérelmező a kérelem valamely kötelező tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott; a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő; az ügyazonosság feltétele esetén a jegyző a kérelmet már érdemben elbírálta.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azt a meghozatalától számított három napon belül végre kell hajtani.

A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

A végrehajtásra irányuló eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(*) A kérelem kötelező tartalmi elemei:

a kérelmező neve, lakcíme/székhelye, aláírása
az ellenérdekű fél/felek neve, lakcíme/székhelye
a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése (a cselekmény leírása), birtokvitával érintett dolog megjelölése
a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás
a birtoksértés időpontjának megjelölése
a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

A kérelemhez csatolandók: a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok 

(**) Az eljárási határidőbe nem számít bele:

a) a jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam,
b) a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

Vonatkozó jogszabályok:  

- 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
- 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

 

Letölthető dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben