Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Országgyűlési választás 2014

Általános tájékoztatás

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Tisztelt Választópolgár!
 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. április 06. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.  
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a szavazásra jogosultak központi névjegyzékébe. Az állandó lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe való felvételéről minden szavazásra jogosult értesítést kap 2014. február 17-ig. Az a névjegyzéken szereplő állampolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, a helyi választási irodától új értesítőt kérhet.
A szavazóköri névjegyzék a helyi választási irodában megtekinthető.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
  • nemzetiséghez tartozásának
  • szavazási segítség iránti igényének
  • személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe.
 
Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, időpontja:
2014. április 6-án vasárnap, 6-19 óra között lesz.
 
Magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre, és egy pártlistára szavazhat;
Magyarországi lakóhellyel rendelkező, és a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként regisztrált választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre, és nemzetiségének listájára, ha nemzetisége listát nem állított,  pártlistára szavazhat.
Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár pártlistára szavazhat.
 
Az országgyűlési egyéni választókerületben választójoggal rendelkező személy 2014. március 3-ig, ajánlóíven ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
 
Hogyan gyakorolhatja a választópolgár választójogát?
 
Fő szabályként mindenki a lakóhelye szerinti szavazókörben szavaz. Vannak azonban kivételek:
 
1./ Magyarországon,  de a választás napján nem a lakcíme szerinti szavazókörben tartózkodó választópolgár   á t j e l e n t k e z é s s e l  szavazhat.
 
Aki a szavazás napján nem a lakóhelye szerinti szavazókör területén tartózkodik, csak akkor élhet választási jogával, ha az állandó lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzéken szerepel, és előzetesen kezdeményezte a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjénél (jegyző) a lakcímétől eltérő átjelentkezését. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján (és az országos listás) szavazólapon szavaz.
Az átjelentkezést  a szavazás helyéül kért település megjelölésével  2014. április 4-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, levélben, vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodától.  (kérelem minta a www.valasztas.hu oldalon)
Amennyiben az átjelentkezést követően a választópolgár meggondolta magát, 2014. április 4-én 16.00 óráig visszavonhatja, vagy módosíthatja átjelentkezési kérelmét.
A Budapest, VIII. kerületbe  átjelentkező választópolgárok szavazataikat a  62-es szavazókörben adhatják le, a szavazókör címe: Bp., VIII. Ludovika tér 1., Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola.
 
2./ A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó (pl. ott dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása:
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbba szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. március 29-ig) kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.huhonlapon
A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem!
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján. 
3./ Magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok is szavazhatnak az országgyűlési választásokon és az országos népszavazásokon, amennyiben a Nemzeti Választási Irodától kérik felvételüket a névjegyzékbe. A regisztrációhoz érvényes magyar személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány szükséges.
 
Mozgásában korlátozott választópolgár szavazása
                                                    (szavazás mozgóurnával)
 
A helyi választási iroda a mozgóurnát igénylő szavazópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő  választópolgárok névjegyzékébe.
mozgóurna iránti kérelmet (kérelem a www.valasztas.hu honlapon) a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig a helyi választási irodához, ezt követően a szavazás napján, a szavazatszámláló  bizottsághoz  - legkésőbb 15 óráig - meg kell érkeznie.
 
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmazni kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, és – amennyiben  a választópolgár a szavazókör területén, de nem a bejelentett lakcímén  tartózkodik a szavazás napján -,  tartózkodásának helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
 
Figyelem!
 
Az az állampolgár, aki a szavazás napját megelőző április 4.-én pénteken, 16 óráig nem kérte átjelentkezését, és az intézmény (kórház, idős otthon, bv stb.), ahol a szavazás napján tartózkodik, nem a lakcíme szerinti szavazókörben van, még akkor sem adhatja le szavazatát az intézménybe kivitt mozgóurnába, ha egyébként az intézmény címe szerinti településen, de más szavazókör területén van a bejelentett lakóhelye. Csak abban a kivételes esetben nincs szükség átjelentkezésre, ha fentebb megnevezett intézmény ugyanazon szavazókör területén van, mint a választópolgár lakcíme.
 
 
 
Települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazása
 Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott a helyi választási iroda által kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát, mely Budapest VIII. kerületben a 61-es szavazókör, címe: Budapest VIII. Ludovika tér 1 sz. Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola.
Amennyiben a polgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.
 
Nemzetiségi regisztráció:
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 2014. január 1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így a 2014. évi őszi  nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
  • ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
  • ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett).
A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.
Amennyiben a választópolgár kérte a nemzetiségi regisztrációját, de az adott nemzetiségnek nincs nemzetiségi listája, akkor a választópolgár az adott nemzetiségi lista helyett automatikusan pártlistára szavazhat (az egyéni képviselőjelölt mellett).
Magyarországon elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
 
Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet, az alábbiak szerint:
 A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
  • Braille – írással készült értesítő megküldése,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
  • akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
  • mozgóurna igénylés
A szavazólap kitöltésében segíthet a szavazópolgár  által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
 
Amit a választási kampányról mindenkinek tudni kell
 A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól kezdődik és a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
A szavazás napján a közvélemény –kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon sem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.
Nyomtatványok, kérelmek a
www.szavazas.hu honlapon megtalálhatóak!

Kapcsolódó dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben