Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Veszélyhelyzet idején hozott határozatok és rendeletek

Hatályos rendeletek

hatályos
rendelet
javaslat (előterjesztés) melléklet
14/2022.
(V. 05.)
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2022.
(III. 28.)
Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól
12/2022.
(III. 28.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2022.
(III. 28.)
Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2022.
(II. 24.)
A 2022. évi költségvetésről
2/2022.
(I. 20.)
A településkép védelméről
1/2022.
(I. 20.)
a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról
38/2021.
(XII. 16.)
A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról
25/2021.
(VII. 22.)
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról
24/2021.
(VII. 22.)
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
22/2021.
(VII. 22.)
Településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
16/2021.
(V. 27.)
A 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
5/2021.
(II. 25.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről
3/2021.
(II. 15.)
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
56/2020.
(XI. 19.)
Az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
38/2019.
(VIII. 22.)
A gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról
32/2019.
(VIII. 22.)
Szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről
27/2017.
(VI. 15.)
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek kereskedelmi szempontú használatának, hasznosításának és ezek megváltoztatásának módjáról és feltételeiről
35/2016.
(XII. 08.)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről
25/2016.
(X. 07.)
A házasságkötés előtt álló párok megajándékozásáról
60/2015.
(XII. 15.)
A szerencsejáték tevékenység folytatásának helyi szabályairól
29/2014.
(VI. 26.)
A kegyeleti szabályokról
6/2014.
(III. 06.)
A piacokról
50/2012.
(IX. 27.)
A Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről
60/2011.
(XI. 07.)
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a súlyosan mozgáskorlátozottak személygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről
15/2011.
(III. 18.)
A Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről
37/2009.
(IX. 18.)
A térítési díj és a tandíj megállapításának szabályairól
33/2009.
(IX. 18.)
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram támogatásáról
24/2008.
(III. 18.)
Az általános iskolai felvételi, átvételi kérelmek elbírálása során alkalmazott sajátos helyzet megállapításáról
35/2007.
(VI. 04.)
A Józsefvárosi Diákösztöndíjról
21/1999.
(IV. 30.)
Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat által működtetett beteg-felügyeleti rendszer előfizetőinek térítési díj fizetési kötelezettségéről

Határozatok

határozat
hat.
melléklet
elő-
terjesztés
előterj.
melléklet
117/2022.
(V. 05.)
A közterület-használati hozzájárulás ügyében hozott …….. iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
116/2022.
(V. 05.)
Fakivágási-fapótlási ügyben hozott ……... iktatószámú elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
115/2022.
(V. 05.)
Fellebbezés elbírálása rendkívüli települési támogatási eljárásban
114/2022.
(V. 05.)
A Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala
113/2022.
(V. 05.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának jóváhagyása
112/2022.
(V. 05.)
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2021. évi beszámolójának elfogadása
111/2022.
(V. 05.)
A Józsefvárosi Óvodák beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos költségvetési döntések
110/2022.
(V. 05.)
Az „Európai Bizottság „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” című programjának CERV-2022-CHILD” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala
109/2022.
(V. 05.)
Emléktáblák kihelyezése
108/2022.
(V. 05.)
Ideiglenes helyi védetté nyilvánítás (Vajda Péter utca 33-35. sz., Práter utca 69. sz. ingatlanok)
107/2022.
(V. 05.)
A „Világos Kapualjak 2022” pályázat kiírás
105/2022.
(V. 05.)
Józsefváros 2022-2029-re vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
104/2022.
(V. 05.)
A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
99/2022.
(V. 05.)
A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben